Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poziv kandidatom za kuharja in kuhinjskega pomočnika

Ministrstvo za notranje zadeve poziva vse zainteresirane kandidate za sklenitev podjemnih pogodb za opravljanje dela kuharja in kuhinjskega pomočnika zaradi izvajanja kontigentnega načrta Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja prosilcev za mednarodno zaščito.

Za opravljanje dela kuharja se od kandidatov pričakuje:
• srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba smeri: živilska tehnologija ali hotelirstvo in gostinstvo,
• izkušnje s področja:
- sodelovanja pri sestavi jedilnika,
- pripravljanja in postrežbe hrane,
- vzdrževanja reda in čistoče v kuhinji,
- vodenja evidence o porabi materiala in izdanih obrokih ter
• poznavanje sistema HACCP.

 

Za opravljanje dela kuhinjskega pomočnika se od kandidatov pričakuje:
• osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/osnovnošolska izobrazba,
• izkušnje pri opravljanju pomožno tehničnih in drugih enostavnih opravil v kuhinji in prostorih, kjer se streže hrana (pomoč pri pripravi živil, kuhanje in delitev hrane, vzdrževanje čistoče).
• poznavanje sistema HACCP.

 

Zaželeno je, da imajo kandidati veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije.

 

Izbrani kandidati bodo delo opravljali predvidoma v obdobju do pisne odločitve predstojnika o prenehanju izvajanja kontigentnega načrta Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja prosilcev za mednarodno zaščito, vendar najdlje do konca leta 2016. Delo bodo opravljali v Azilnem domu, izpostavah Azilnega doma oziroma v uradnih prostorih Ministrstva za notranje zadeve ter v primeru potrebe po terenu na območju Republike Slovenije.

 

Zainteresirani kandidati pošljejo vlogo za sklenitev podjemne pogodbe, ki mora vsebovati:

• navedbo kandidata, za katero zgoraj navedeno delo je zainteresiran (bodisi za opravljanje dela kuharja bodisi za opravljanje dela kuhinjskega pomočnika),
• izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
• opis delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kratek opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta),
• izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanega znanja o higieni živil in načelih HACCP sistema,
• izjavo kandidata, da ima veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije,

v zaprti ovojnici z označbo: »Poziv – sklenitev podjemne pogodbe za opravljanje dela kuharja ali kuhinjskega pomočnika« na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana ali e-naslov: gp.mnz(at)gov.si.

 

Informacije o področju dela: ga. Armida Bavec, vodja Službe za nastanitev in prehrano, tel. 01 514 71 68.

 

V besedilu poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.