Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela sklep o ustanovitvi dveh izpostav Azilnega doma

Vlada RS je na današnji dopisni seji 22. februarja 2016 na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o mednarodni zaščiti sprejela sklep o ustanovitvi dveh izpostav Azilnega doma, in sicer: Samski dom Kotnikova v Ljubljani in Izobraževalni center za zaščito in reševanje Logatec.

Zaradi zapolnjenih kapacitet Azilnega doma je Ministrstvo za notranje zadeve aktiviralo Kontingentni načrt za zagotavljanje oskrbe in nastanitve v primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščito, ki predvideva, da se v tem primeru prosilce nastanjuje v druge nastanitvene kapacitete države. Prvi odstavek 81. člena Zakona o mednarodni zaščiti določa, da lahko Vlada Republike Slovenije zaradi enakomerne porazdelitve prosilcev za mednarodno zaščito ustanovi izpostave Azilnega doma.

 

Vlada RS je na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o Vladi RS tudi sprejela stališče do priporočila Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb glede načrtov Vlade RS za reševanje migrantske krize, ki ga posreduje v Državni zbor. Na 16. nujni seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na katero sta bila vabljena tudi predstavnika Ministrstva za notranje zadeve in Generalne policijske uprave, naj bi obravnavali poročilo o predvidenih štirih scenarijih odzivanja na migrantsko krizo. Vlada RS meni, da obravnava omenjenega poročila presega pristojnost Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v odnosu do policije kot varnostne službe. Komisija namreč deluje na podlagi Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS), Poslovnika državnega zbora in Poslovnika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Obravnava omenjenega gradiva ne sodi v okvir nalog komisije, ki so navedene v 13. členu ZPNOVS. Prav tako ni bilo podprto priporočilo komisije, da vlada sproti seznanja državni zbor z vsemi potezami in načrti. Takšna obveza vlade, da sproti poroča državnemu zboru, bi morala biti naložena z zakonom in ne priporočilom, saj gre za izrecne pristojnosti, določene z zakoni. Vlada pa ne nasprotuje drugemu priporočilu, po katerem naj bi pri temeljnih varnostnih vprašanjih iskala najširši politični konsenz že v času oblikovanja možnih rešitev.