Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada je določila besedilo predloga Sklepa o izvajanju pooblastil Slovenske vojske in določila seznam varnih držav

Vlada RS se je na današnji seji, 17. februarja 2016, seznanila z utemeljitvijo razlogov, ki narekujejo potrebo, da pripadniki Slovenske vojske skupaj s policijo izjemoma pri širšem varovanju državne meje začnejo izvajati pooblastila iz prvega odstavka 37.a člena Zakona o obrambi.

Tako je Vlada RS določila besedilo predloga Sklepa o izvajanju pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje in ga pošlje v obravnavo v Državni zbor Republike Slovenije. Vlada RS se je tudi seznanila s pravili delovanja Slovenske vojske.

 

Vlada RS je sprejela Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav na podlagi tretjega odstavka 65. člena Zakona o mednarodni zaščiti. Z odlokom so se kot varne izvorne države določile: Albanija, Alžirija, Bangladeš, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Egipt, Kosovo, Makedonija, Maroko, Srbija, Tunizija in Turčija. Država se šteje za varno izvorni državo, če se na podlagi pravnega položaja, uporabe prava v okviru demokratičnega sistema in splošnih političnih okoliščin lahko sklepa, da tam na splošno in redno ni nikakršnega preganjanja, kakor je opredeljeno v členu 9 Direktive 2004/83/ES in členu 9 prenovljene Direktive 2011/95/EU, ni mučenja ali nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja in ni ogroženosti zaradi vsesplošnega nasilja v razmerah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada. Namen seznama varnih držav izvora je priprava na morebitno povečanje težko obvladljivega števila prošenj za mednarodno zaščito ter zagotoviti obravnavo prošenj za mednarodno zaščito v zakonsko določenih rokih. Z označitvijo nekaterih držav za varne izvorne države, bi se sistem mednarodne zaščite razbremenil tistih oseb, ki zaščite dejansko ne potrebujejo. Pri tem je potrebno poudariti, da samo dejstvo, da ima oseba državljanstvo države, ki je označena za varno izvorno državo, oziroma je imela v slednji običajno prebivališče, če gre za osebo brez državljanstva, še ne pomeni, da bo avtomatično izključena iz postopka mednarodne zaščite in potencialno statusa mednarodne zaščite. Če bi oseba uspela v postopku izkazati utemeljene razloge, da zaradi osebnih okoliščin ta država zanjo ni varna izvorna država, se koncept varne izvorne države v konkretnem primeru ne bi mogel uporabiti. V nasprotnem primeru pa bi pristojni organ imel možnost, da bi prošnjo zavrnil v pospešenem postopku.

 

Posnetek novinarske konference po seji, na kateri je sodelovala ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar