Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Mednarodna zaščita je v Sloveniji ustavno varovana kategorija

Republika Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva za konvencije Organizacije združenih narodov leta 1992 sprejela Ženevsko konvencijo o beguncih, ki skupaj s še nekaterimi konvencijami predstavlja temelje pravil mednarodnega humanitarnega prava. Ženevska konvencija kot univerzalni sporazum določa, kdo je begunec in definira pravice in dolžnosti beguncev in njihovih držav gostiteljic. Kljub temu, da je bila sprejeta pred 64 leti, Ženevska konvencija o beguncih še vedno predstavlja temelj zaščite beguncev po svetu.

Mednarodna zaščita je v Republiki Sloveniji ustavno varovana kategorija. V 48. členu Ustave Republike Slovenije je določeno, da je v mejah zakona priznana pravica pribežališča tujim državljanom in osebam brez državljanstva, ki so preganjane zaradi zavzemanja za človekove pravice in temeljne svoboščine. Za razliko od migracij zaradi ekonomskih, socialnih, zdravstvenih in podobnih razlogov, je mednarodna zaščita vrsta prisilne, nenačrtovane migracije in je zato podvržena številnim garancijam in standardom, ki jih predpisujejo v prvi vrsti mednarodni predpisi, ki so jih demokratične države dolžne spoštovati. Mednarodna zaščita pomeni priznanje zaščite osebi, ki je svojo izvorno državo zapustila zaradi preganjanja ali tveganju, da bo ob vrnitvi v izvorno državo podvržena resni škodi.

 

Osebe, ki v Republiki Sloveniji zaprosijo za mednarodno zaščito, so nastanjene v Azilnem domu v Ljubljani. V zadnjih dneh se je število vloženih prošenj za mednarodno zaščito povečalo. Tako je bilo v preteklem tednu, od 16. do 23. februarja 2016, vloženih 117 prošenj. Zaradi zapolnjenih kapacitet Azilnega doma je Ministrstvo za notranje zadeve aktiviralo Kontingentni načrt za zagotavljanje oskrbe in nastanitve v primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščito, ki predvideva, da se v tem primeru prosilce nastanjuje v druge nastanitvene kapacitete države. Vlada RS je na dopisni seji 22. februarja 2016 na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o mednarodni zaščiti sprejela sklep o ustanovitvi dveh izpostav Azilnega doma, in sicer: Samski dom Kotnikova v Ljubljani in Izobraževalni center za zaščito in reševanje Logatec.

 

Za varnost vseh nastanjenih v Azilnem domu in izpostavah skrbi varnostna služba, ki izvaja tako fizično kot tehnično varovanje. Prosilci za mednarodno zaščito so nastanjeni na ustrezne oddelke, in sicer glede na kategorijo, ki ji pripadajo (samske ženske, mladoletniki brez spremstva, družine, samski moški in invalidi). Na posameznih oddelkih so prisotni socialni delavci. Prosilci za mednarodno zaščito, nastanjeni v Azilnem domu oziroma njegovih izpostavah, imajo pravico do osnovne oskrbe, ki poleg nastanitve vključuje tudi prehrano, obleko, obutev in sredstva za osebno higieno ter žepnine v višini 18 evrov mesečno.

 

Prosilci za mednarodno zaščito imajo pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji od dneva vložitve prošnje za mednarodno zaščito do pravnomočne odločitve o prošnji in se lahko prosto gibljejo po celotnem ozemlju Republike Slovenije.