Skoči na vsebino

NOVICA

Obvestilo subjektom s področja varovanja

Imetniki licenc morajo do 26. marca 2016 sprejeti interni akt, na podlagi katerega določijo predpisane oznake in opremljenost.

Zakon o zasebnem varovanju v drugem odstavku 92. člena določa, da morajo imetniki licenc, ki so pred uveljavitvijo veljavnega zakona že imeli licence, izdane na podlagi predhodno veljavnega Zakona o zasebnem varovanju, sprejeti interni akt, s katerim določijo oznake, delovno obleko, opremo in vozila ter uskladijo oznake in opremljenost delovne obleke, opreme in vozil v petih letih od uveljavitve tega zakona. V istem roku interni akt pošljejo pristojnemu organu, to je Ministrstvo za notranje zadeve.

 

Zakonsko določen rok se izteče 26. marca 2016.