Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela načrt izvedbe premestitve in preselitve oseb

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji, 10. marca 2016, sprejela načrt izvedbe premestitve 567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav.

Na podlagi sklepa Sveta EU 2015/1523 in sklepa Sveta EU 2015/1601 bo Slovenija:
- premestila 567 oseb iz Italije in Grčije (ali druge države članice, ki bi bila izpostavljena hudemu pritisku na nacionalni migracijski in azilni sistem) (relokacija) in
- preselila 20 oseb iz tretjih držav (resettlement).


Končno število oseb bo verjetno višje, odvisno od trenutnih migracijskih razmer in končnega dogovora o številu premeščenih oseb.

 

V okviru premestitve bo Slovenija sprejela osebe iz držav, za katere po podatkih na ravni EU delež ugodno rešenih prošenj za mednarodno zaščito med vsemi odločitvami znaša vsaj 75 %. Takšen delež imajo Sirija, Eritreja, Irak, Centralnoafriška republika, Svazi, Jemen in Bahrajn, zato bodo v Slovenijo sprejeti prosilci iz teh držav.

 

V okviru trajne preselitve so prednostne regije, določene na ravni EU: Severna Afrika, Srednji vzhod in države Afriškega roga oziroma regije, kjer so vzpostavljeni evropski Regionalni programi zaščite. Glede na navedeno bo Slovenija v okviru trajne preselitve sprejela osebe iz Sirije.

 

Slovenija bo s premestitvami oseb začela aprila letos. V rednih časovnih presledkih (vsaj vsake tri mesece) bo Italiji oziroma Grčiji sporočila število oseb, ki jih je mogoče hitro premestiti.

 

Predvidena časovnica prihoda premeščenih oseb:

- aprila 2016: 40 oseb,

- maja 2016: 40 oseb,

- junija 2016: 50 oseb,

- avgusta 2016: 50 oseb,

- septembra 2016: 50 oseb,

- oktobra 2016: 50 oseb,

- decembra 2016: 50 oseb,

- februarja 2017: 50 oseb,

- marca 2017: 47 oseb,

- aprila 2017: 47 oseb,

- junija 2017: 47 oseb in

- avgusta 2017: 46 oseb.

 

Vseh 20 oseb, ki bodo trajno preseljene, bodo k nam prišle v letošnjem letu.

 

Premestitev iz Italije in Grčije (relokacija)
V Italiji oziroma Grčiji se opravi postopek registracije, odvzema prstnih odtisov in vnosa podatkov v Dublinet in Eurodac. Od tam tudi sporočijo, da so kandidati na voljo. Zavrnitev je možna zgolj v primeru obstoja utemeljenih razlogov, da se osebo šteje kot grožnjo za nacionalno varnost ali za javni red ali da obstajajo izključitveni razlogi. Slovenija na podlagi prejetih in proučenih podatkov Italiji oziroma Grčiji pošlje sporočilo o sprejetju/zavrnitvi za vsakega prosilca posebej.

 

Po prihodu v Slovenijo bodo osebe nameščene v azilni dom, kjer bodo imele zagotovljeno nastanitev in oskrbo, hkrati bo izveden postopek mednarodne zaščite. Prosilcem je zagotovljena osnovna oskrba, spremljanje postopka v jeziku, ki ga razumejo, brezplačna pravna pomoč v postopku pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem, in sicer s pomočjo enega svetovalca za begunce, nujno zdravljenje, izobraževanje, žepnina in pravica do dela in zaposlovanja. Prosilcem je v fazi odločanja ob izpolnjevanju pogojev omogočeno tudi bivanje na zasebnem naslovu.

 

Po pridobitvi statusa mednarodne zaščite bodo osebe nameščene v integracijsko hišo (trenutno imamo dve, eno v Ljubljani in eno v Mariboru) za največ 15 mesecev, po poteku tega obdobja se osebe nastanijo na zasebnem naslovu, pri čemer so za dve leti po izselitvi iz integracijske hiše upravičene še do izplačila denarnega nadomestila za zasebno nastanitev (trenutno 288,81 evrov za eno osebo). Prve tri mesece (uvajalno obdobje) bodo vključene v orientacijski program (seznanjanje z načinom življenja, institucijami v RS, osnove slovenskega jezika, praktična raba jezika, uvajanje v samostojno življenje), ki ga bo izvajala z javnim razpisom izbrana organizacija – postopek javnega razpisa za izvajalca programa je v zaključni fazi. Po poteku uvajalnega obdobja jim bo nudena pomoč pri iskanju zasebne nastanitve, učenje slovenskega jezika, učna pomoč in pomoč svetovalca za integracijo.

 

Trajna preselitev (resettlement)
Slovenija status begunca prizna osebam, ki prebivajo v tretji državi in izpolnjujejo pogoje za priznanje statusa. V postopku odločanja se upošteva poročilo, ki ga za vsako osebo pripravi uradna oseba pristojnega organa oziroma Visoki komisariat v tretji državi, iz katere bodo osebe trajno preseljene.

 

Po prihodu v Slovenijo bodo osebe z že priznanim statusom v tretji državi nastanjene v ustrezno obliko nastanitve. Glede na relativno majhno število sprejetih oseb v okviru projekta trajne preselitve, s katerimi še nimamo izkušenj, smo pripravili poseben projekt vključevanja. Namen projekta je zagotoviti nastanitev, orientacijski program in pomoč pri vključevanju, ki ga bo izvajal na javnem razpisu izbran izvajalec.


Za namen izvedbe načrta bodo porabljena tako proračunska sredstva kot sredstva Sklada za azil, migracije in vključevanje. Za izvedbo projektov bodo porabljena sredstva Sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % in sredstva državnega proračuna v višini 25 %.

 

Slovenija bo za vsako premeščeno osebo od Evropske komisije prejela dodatnih 6.000 evrov in za vsako trajno preseljeno osebo 10.000 evrov (zanje zaprosimo ob dejanski premestitvi/trajni preselitvi).

 

Posnetek novinarske konference po seji vlade

 

Vlada je na današnji seji tudi:

- zavrnila zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, ki se nanaša na dokumente Policije o aktivnostih ob drugem migracijskem valu;

- sprejela poročilo o aktivnostih Slovenske nacionalne kontaktne točke za sodelovanje v Evropski migracijski mreži za leto 2015;

- sprejela predlog stališča do predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski potni listini za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav;

- sprejela odgovor na mnenje Državnega sveta o problematiki postavljanja tehničnih ovir;

- sprejela predlog stališča k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe glede okrepljenega preverjanja podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah;

- sprejela predlog stališča k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži.