Skoči na vsebino

NOVICA

Pot do otroka - medresorski posvet o nasilju nad otroki

Na Brdu pri Kranju se je danes, 7. aprila 2016, začel dvodnevni posvet glede problematike poznavanja otroka za kakovostnejšo obravnavo v postopkih, ki ga organizirata Policija in Društvo državnih tožilcev Slovenije v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju.

Vsebine vsakoletnega medresorskega posveta, letos že petnajstega, se nanašajo na področje kaznivih dejanj v družini oziroma nad otroki, ki jih udeleženci posveta obravnavajo tako s kazenskopravnega kot tudi drugih vidikov, npr. psihološkega in socialnega. Tokrat bodo posebno pozornost posvetili vsebini, kako se približati otroku v stiski in mu pomagati.

 

Posvet sta odprli namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar in predsednica Društva državnih tožilcev Slovenije Mirjam Kline. Mag. Tatjana Bobnar je poudarila: "Stroka vselej znova ugotavlja, da so otroci najšibkejši člani naše družbe, a po svoji primarni naravi tudi preveč odprti in zaupljivi ter obenem neizkušeni in zato toliko bolj dovzetni za vsakovrstno nasilje in zlorabe. Rdeča nit letošnjega posveta so t. i. poti do otroka, med drugimi tudi, kako najti prave pristope v komunikaciji z njimi."

 

Udeležence posveta je nagovorila tudi ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar. Njen govor objavljamo v celoti (velja govorjena beseda):
»Dovolite mi, da vas lepo pozdravim in vam izrečem iskreno dobrodošlico na današnjem posvetu. Veseli me, da so tovrstna strokovna srečanja dobro obiskana, saj to daje poseben pečat pomembnosti tematikam, ki jih obravnavate. Še več, predstavljene tematike širijo strokovno znanje, hkrati pa poglabljajo sodelovanje med institucijami.

 

To je še toliko bolj pomembno, ko govorimo o otrocih. Ti so zaradi svoje krhkosti in podrejenosti v družini in družbi še posebej ranljivi, zato je dolžnost vseh nas, da jih zaščitimo in jim omogočimo, da odrastejo v zrele in odgovorne osebnosti. Otrokom moramo zagotoviti pravico do zaščite pred nasiljem in ponižujočim ravnanjem, kar pomeni tudi ustrezno odzivanje vseh institucij in strokovnih krogov, ko utegne otrok postati žrtev najrazličnejših oblik nasilja in posegov v njegovo dostojanstvo.

 

Ogromno dela je že bilo narejeno tudi na področju zakonodaje. Dolžnost države je namreč, da zagotovi take zakonodajne okvire, ki bi vsem vam, ki delujete na tem področju, zagotovili nemoteno delo in omogočili uresničevanje našega skupnega cilja - varovati pravice otrok na najvišji ravni.

 

Zagotovo je pomembna pravočasna in ustrezna obveščenost organov odkrivanja, pregona in nato sojenja, da se ustrezno odzovete na otrokom škodljive situacije. Sočasno z obveščanjem o teh pojavih je izrednega pomena ustrezno odzivanje in nudenje pomoči vseh vas, ki delujete na tem področju. Kot oseba, odgovorna za vodenje Ministrstva za notranje zadeve, pod čigar okrilje sodi tudi Policija, na tem mestu izpostavljam temeljno kriminalistično opravilo - opravljanje kriminalističnih intervjujev, ki je pravzaprav tudi rdeča nit letošnjega posveta. Ocenjujem, da se kriminalisti, ki se srečujejo s primeri zlorab in nasilja nad otroki, zelo dobro zavedajo pomembnosti pridobivanja osebnih dokazov v najrazličnejših postopkih za zaščito otrok. Veliko se usposabljajo, izobražujejo, izmenjujejo izkušnje s kolegi in kolegicami v različnih strokovnih krogih, tako doma kot v tujini. S svojimi pristopi kriminalisti prav gotovo dejavno vplivajo na nadaljevanje kazenskega postopka, na ustrezno zaščito otrok, tudi na višino izrečene sankcije.

 

Pred nami so še številna zahtevna opravila. Naj zgolj omenim, da se obeta kar nekaj celovitih pravnih sprememb na različnih področjih – kazenska, policijska in družinska zakonodaja ter zakonodaja s področja socialnega varstva … Današnji posvet naj bo zato tudi izziv za vse vas, da morebitne letošnje izsledke oblikujete v predloge, ki bi jih skupaj poskušali ustrezno umestiti v relevantno zakonodajo. Zato vam želim čim bolj uspešno in produktivno razpravo, ki bo pripeljala do oblikovanja takih predlogov, ki bodo pripomogli k večji, boljši in učinkoviti zaščiti otrok.

 

Hvala.«