Skoči na vsebino

NOVICA

Govor ministrice na svečani akademiji ob 25-letnici IPA Sekcije Slovenija

Danes, 9. aprila 2016, se je ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar udeležila svečane akademije ob 25-letnici IPA Sekcije Slovenija. Ob tej priložnosti je zbrane tudi nagovorila. Govor ministrice objavljamo v celoti (velja govorjena beseda):

"Spoštovane članice, spoštovani člani, dragi gostje,

z veseljem sem se odzvala vašemu povabilu na svečano akademijo ob 25-letnici IPA Sekcije Slovenija. Ob tej priložnosti vam iskreno čestitam za vaš jubilej in dolgoletno članstvo v tem nadvse uglednem mednarodnem združenju policistov.

 

Področje delovanja Ministrstva za notranje zadeve je široko in raznoliko: od matičnih zadev, javnih listin, podeljevanja državljanstva, migracijske politike, do detektivske dejavnosti, dejavnosti zasebnega varovanja in varnosti na smučiščih ... Vendar je kljub tej pestrosti težišče mojega delovanja na policiji in v zagotavljanju ustreznih pogojev za njeno delo. Po mojem mnenju je namreč policija tista najbolj vidna in nepogrešljiva roka države.

 

Poslanstvo policije je, da zagotavlja varnost posameznikom in skupnosti, varuje človekove pravice in temeljne svoboščine ter krepi pravno državo. Sodobna policijska organizacija za izpolnjevanje teh nalog potrebuje sodobne prijeme. S predlogom novega Zakona o nalogah in pooblastilih policije zato želimo uzakoniti take ukrepe, s katerimi se bo lahko policija učinkovito postavila po robu najhujšim oblikam kriminala. Dejstvo je, da kriminalne združbe uporabljajo najnovejšo tehnologijo za izvrševanje najhujših oblik kriminalitete in temu primerno spreminjajo vzorce izvrševanja kaznivih dejanj, zato moramo biti tudi mi kot družba toliko odgovorni, da na primeren način zagotovimo funkcionalni razvoj policije in nadgradimo pooblastila policije v boju proti kriminalu in v dobrobit varnosti ljudi, ki je ena temeljnih človekovih pravic. Pri tem se mi zdi pomembno poudariti, da se je potrebno zavestno boriti zoper vsakršno obliko ideološkega izhodišča, da policiji kot represivnemu organu naj ne bi šlo zaupati, tudi kar se tiče podeljevanja novih pooblastil policiji s spremembami predpisov. Menim, da gre za neupravičeno bojazen, saj je Policija ena najbolj nadzorovanih institucij v državi, podvržena strogemu in natančnemu nadzoru, tako znotraj policije in ministrstva kot tudi s strani več zunanjih organov in civilne družbe. Policija se nadzora ne boji. Nasprotno, vsaka oblika nadzora prinaša nove možnosti za potrjevanje zakonitosti, strokovnosti in legitimnosti policijskega dela.

 

Pri tem igra pomembno vlogo zaupanje javnosti in posameznikov v njeno delo. Višja, kot je raven zaupanja, večji je občutek varnosti, sodelovanje med policijo in javnostjo pa bolj konstruktivno. Družba je nedvomno bolj odgovorna v svojih dejanjih in spoštovanju zakonov, če ve, da je na drugi strani organizacija, vredna zaupanja, njeni posamezniki pa delujejo zakonito in transparentno. A zaupanja ne gre jemati za nekaj samoumevnega, ampak ga je treba nenehno graditi, spodbujati in vzdrževati. K temu s svojimi verodostojnimi dejanji in strokovnostjo prispevamo vsi zaposleni, tako v ministrstvu kot v policiji. Žal zaradi varčevanja v policiji pri zaposlovanju že dlje časa opažamo negativno fluktuacijo. Ta je vrh dosegla v letu 2012, ko je bilo največ prenehanj delovnega razmerja. Vendar ta negativni trend že odločno obračamo na bolje. Lani smo tako imeli več kot 300 novih zaposlitev, letos bomo zaposlili še 250 policistov, predlagala bom tudi, da se za policijo v letošnjem in naslednjih letih zaradi zahtevnih varnostnih razmer poveča kadrovski načrt in tako postopno zagotovi normalna kadrovska zasedenost v policiji.

 

Seveda na tem mestu ne morem mimo dogodkov v zadnjih mesecih, ko se je Slovenija soočala z migracijsko krizo. Tu se je pokazala odločilna in ključna vloga policistk in policistov, ki so vse od septembra lani predano in profesionalno opravljali svoje delo z migranti, in kar je posebej pomembno, pri tem niso pozabili na človeški in človekoljubni vidik migracij. Neizpodbitno dejstvo, ki ga morda premalokrat poudarimo in slišimo, je, da kljub skoraj pol milijona migrantov, ki so vstopili v Slovenijo, ni bilo nobenega večjega varnostnega dogodka. To je zame nedvoumen dokaz, da policija dela dobro in učinkovito. V prid temu govori tudi to, da velika večina prebivalcev naše države migracij pravzaprav niti ni občutila ali jih doživela na lastni koži, izjema so seveda prebivalci nekaterih izpostavljenih obmejnih občin. Pohvale na račun učinkovitega dela je slovenski policiji javno izrekla tudi mednarodna javnost. Vrh slovenske policije je pri uveljavljanju interesov Republike Slovenije namreč odločilno  sodeloval pri oblikovanju ustreznih operativnih dogovorov s policijami država na t. i. zahodno-balkanski poti, ti dogovori so v ključnih trenutkih nadomestili pomanjkanje evropskih političnih rešitev oz. sanirali njihovo prepočasnost in neosredotočenost. 

 

Pri tako pomembnih in za celotno državo velikih izzivih, pa tudi v svojem običajnem delovnem vsakdanu policisti s svojim strokovnim in zakonitim delom izkazujete pripadnost poklicu in pripravljenost dosledno ter ponosno izpolnjevati svoje izvorno poslanstvo. Zato si vseskozi prizadevam za izboljšanje pogojev za delo policije in socialno-ekonomskega statusa njenih pripadnikov, čeprav je manevrski prostor zaradi javnofinančne situacije, v kateri smo, za takšne premike žal zelo omejen. Kljub temu pa so prvi rezultati dela moje ekipe že zelo konkretni in otipljivi. Kažejo se tako v dodatnih sredstvih v proračunu policije zlasti na področju investicij kot tudi pri nakupu opreme za policijo, kar se bo v letošnjem letu še bolj pokazalo. Zato sem tudi prepričana, da bomo pogajanja s sindikatoma v čim krajšem možnem času končali s skupno rešitvijo, ki bo sprejemljiva in zadovoljiva za obe strani. Naš skupni cilj je namreč isti, to je izboljšanje socialnega in materialnega položaja policistov, ki si ga s svojim delom nedvomno zaslužijo.

 

Ključne korake, ki bi do tega pripeljali, smo že naredili. Tako smo prejšnji teden že obravnavali osnutek stavkovnega sporazuma, za katerega pripravljamo vsebinske dopolnitve. To dokazuje, da vladna pogajalska skupina z vso resnostjo in odgovornostjo jemlje svoj mandat in želi izpolniti pretekle obljube in zaveze. Vendar ne način, kot so to počele vlade pred nami, ko so dajale nerealne in neizvedljive obljube, ampak na način, ki bo v praksi uresničljiv in izvršljiv ter v korist policistk in policistov.

 

Moje poslanstvo kot ministrice za notranje zadeve je med drugim tudi, da policiji zagotovim vse tisto, za kar je bila v preteklosti neupravičeno prikrajšana in jo je pahnilo v kadrovsko, finančno in materialno podhranjenost. Nemudoma sem prekinila s prakso izčrpavanja policijskega proračuna, kar se je v preteklih letih izkazalo za izjemno škodljivo. Tudi doktrina pogojevanje vlaganja v Policijo zaradi pričakovanega poslabšanja trenutnih varnostnih razmer je nedopustna. Zato sem pri pripravi proračuna 2016–2017 vztrajala, da mora biti proračun za policijo vzdržen in konstanten, saj ji lahko le na tak način prekinemo stagnacijo in omogočimo nadaljnji razvoj. Moj cilj je slovensko policijo postaviti na vrh sodobnih evropskih policij, kar nenazadnje izhaja tudi iz Resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025, ki ji je zeleno luč dal tudi Državni zbor. Da tja sodi, nenazadnje dokazujejo tudi ne le njeno dosedanje delo, ampak tudi izjemno delo policije, ko je med povečanim migracijskim tokom dokazala, da zna varovati schengensko mejo in tako postavila zgled policijam v EU in širše.

 

Spoštovane članice, spoštovani člani, več kot 8000 vas je. Skozi svoje 25-letno delovanje in zavzemanje za solidarnost in tovarištvo, pa tudi spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke dokazujete, da nas povezuje isti cilj. Vaši dosežki so nadvse hvalevredni in tudi zato vas štejem za enega svojih ključnih partnerjev pri uresničevanju svojega poslanstva.

 

Za to, kar ste v četrt stoletja dosegli, se vam iskreno zahvaljujem in vam želim vse dobro v prihodnje.

 

Hvala."