Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljamo novo javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin na Debelem Rtiču

Ministrstvo za notranje zadeve v najem in podnajem oddaja dva gostinska lokala v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič. Rok za oddajo ponudb je 6. maj 2016 do 12. ure, javno odpiranje ponudb bo 9. maja 2016 ob 11. uri na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Ministrstvo oddaja v najem in podnajem nepremičnine na Debelem Rtiču, označene na priloženi skici:

a) gostinski lokal "Bife pod dežnikom" v izmeri 27,73 m2, z možnostjo uporabe zunanje terase v izmeri 100,00 m2, ki leži na nepremičninah s parc. št. 216 in 1752, obe k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno z 1),

b) gostinski lokal "Gril bife" v izmeri 54,67 m2 s pripadajočimi sanitarijami, gril kuhinjo in z možnostjo uporabe zunanje terase v izmeri 198,00 m2, ki leži na nepremičninah s parc. št. 216, 1752, 1744/6 in 1744/7, vse k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno z 2).

 

V podnajem se dajejo zemljišča s parc. št. 216, 1752, 1744/6 in 1744/7, vse k.o. 2592 Jernej.

 

Nepremičnini se oddajata kot celota.

 

Nepremičnini se oddajata za čas od 20. maja 2016 do 14. oktobra 2016 in se nahajata v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran (v nadaljevanju: PD Debeli Rtič). 

 

Počitniški dom Debeli Rtič v delu, ki ni predmet oddaje po predmetni objavi javnega zbiranja ponudb, je delno vključen v kontingentni načrt za zagotovitev nastanitve in oskrbe do 120 prosilcev za mednarodno zaščito.

 

Ostale počitniške zmogljivosti, ki se nahajajo v sklopu PD Debeli Rtič, se v času poletne sezone ne bodo oddajale za namen letovanja.