Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejem 40 sirskih državljanov iz Turčije na podlagi kvote

Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji odločila, da Republika Slovenija na podlagi kvote iz Turčije sprejme 40 državljanov Sirije, ki se jim lahko prizna status begunca.

Skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti Vlada na podlagi predloga Ministrstva za notranje zadeve določi kvoto oseb, ki se jim lahko prizna status begunca, in naloge posameznih ministrstev, vladnih služb in drugih državnih organov pri nastanitvi in vključevanju oseb z mednarodno zaščito. Sklep Vlade je določil, da se pri tem smiselno upoštevajo naloge iz Izvedbenega načrta premestitve in trajne preselitve, pri čemer koordinacijo izvedbe preselitve prevzame medresorska delovna skupina, imenovana s sklepom Vlade 31. marca 2016.

 

Pri predlogu števila oseb, sprejetih v Republiko Slovenijo, je ministrstvo upoštevalo že obstoječe zaveze glede trajnih preselitev in premestitev, možnosti ustrezne nastanitve in integracijske zmogljivosti.