Skoči na vsebino

NOVICA

Na PCC Konvenciji o avtomatski izmenjavi policijskih podatkov in pobudi IISG

Danes, 15. decembra 2016, je na Brdu pri Kranju potekal 16. sestanek Odbora ministrov Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi, ki ga je sklicala Črna gora kot trenutno predsedujoča. Države podpisnice Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi so Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Madžarska, Makedonija, Moldova, Romunija, Slovenija in Srbija. Namen konvencije je vzpostaviti enotne pravne temelje za sodelovanje policij držav jugovzhodne Evrope pri uresničevanju skupnih varnostnih interesov in za učinkovit boj proti čezmejnim grožnjam javnemu redu in varnosti ter mednarodni kriminaliteti.

Odbora ministrov se je udeležila tudi ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar, ki je dosedanje sodelovanje v okviru konvencije ocenila kot uspešno in koristno. Izpostavila je pomembnost učinkovitega sodelovanja in skupnega delovanja vseh držav v regiji tudi v prihodnje.

 

Ministri so potrdili 18-mesečni delovni program prihajajočega tria predsedstva konvencije, ki ga sestavljajo Romunija, Srbija in Slovenija. Strinjali so se, da med prednostnimi nalogami ostajata priprava pravnih podlag za avtomatsko izmenjavo policijskih podatkov in uresničevanje pobude integrativnega upravljanja notranje varnosti v regiji Zahodnega Balkana (Integrative internal security governance - IISG).

 

Z avtomatsko izmenjavo policijskih podatkov želijo države podpisnice konvencije razširiti in poglobiti čezmejno sodelovanje zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnem kriminalu. Tako je posebna delovna skupina držav članic ob aktivnem sodelovanju slovenskih strokovnjakov pripravila osnutke pravnih podlag, ki bodo omogočale samodejno izmenjavo podatkov o profilih DNK, prstnih odtisih in registriranih motornih vozilih. Ministri so na današnjem sestanku Sloveniji podelili mandat za nadaljnje aktivnosti na tem področju.

 

Druga točka, ki so ji ministri na današnjem odboru namenili posebno pozornost, je bila že omenjena pobuda IISG. Gre za model integrativnega in komlementarnega pristopa, ki je bil razvit v okviru iniciative za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu (Western Balkans Counter Terrorism Initiative - WBCTi), njegov cilj pa je preprečevanje podvajanj aktivnosti in povečevanje njihovih sinergij. Ta pristop v okviru pobude IISG prenašamo na celotno področje notranje varnosti v regiji. Kot je izpostavila ministrica, bo tak model zagotovil spremljanje aktualnih kriminalnih trendov in, kar je najbolj pomembno, tak pristop bo zagotovil tudi učinkovito odzivanje na zaznane kriminalne trende v regiji. Ministri so se strinjali, da se Sekretariatu konvencije podeli mandat za koordinacijo drugega stebra (področje organiziranega kriminala) pobude IISG v okviru pristojnosti, ki jih ima pri izvajanju konvencije.

 

Ob robu srečanja je ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar opravila dvostranske pogovore z ministroma za notranje zadeve Bosne in Hercegovine Draganom Mektićem in Črne gore Mevludinom Nuhodžićem.

 

Minister Bosne in Hercegovine Mektić je ministrico seznanil, da je po predaji prošnje za članstvo v EU februarja letos BiH v teh dneh prejela vprašalnik Evropske komisije. Ministrica Györkös Žnidar je ob tem poudarila, da bo Slovenija BiH tudi v prihodnje nudila vso možno podporo za hitrejše nadaljevanje začetih reform, potrebnih za izpolnjevanje zahtev iz okvira 24. poglavja.

 

Ministru Črne gore Nuhodžiću je čestitala ob njegovem imenovanju. Strinjala sta se, da je sodelovanje med ministrstvoma in policijama obeh držav dobro in da bo Slovenija še naprej nudilo vso pomoč, ki jo Črna gora potrebuje za uresničevanje zahtev v okviru 24. poglavja.