Skoči na vsebino

NOVICA

Objava števila volilnih upravičencev na nadomestnih volitvah v Občinski svet Občine Divača

Občinska volilna komisija Občine Divača je razpisala nadomestne volitve v Občinski svet Občine Divača, ki bodo v nedeljo 5. marca 2017.

Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v občini, posamezni volilni enoti in volišču.

 

V 2. volilni enoti Občine Divača je 723 volilnih upravičencev.

 

 

 

Občina

Volilna enota

Volišče

število volilcev

Divača

VOLILNA ENOTA 2

002 - Divača, Osnovna šola Divača, Ulica dr. Bogomira Magajne 4

214

Divača

VOLILNA ENOTA 2

003 - Dolnje Ležeče, zasebna hiša Joško Svetina, št. 10

234

DivačaVOLILNA ENOTA 2004 - Naklo, Vaški dom Naklo110
DivačaVOLILNA ENOTA 2005 - Dane pri Divači, Vaški dom Dane165