Skoči na vsebino

NOVICA

Osebe z mednarodno zaščito si v Sloveniji lahko prosto izbirajo prebivališče

Zaradi številnih vprašanj o nastanitvi oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji objavljamo pojasnilo o njihovih pravicah in izbiri prebivališča.

Ustava Republike Slovenije kot najvišji pravni akt naše države določa, da ima vsakdo pravico, da se prosto giblje in si prosto izbira prebivališče. To velja tudi za osebe s priznano mednarodno zaščito, saj so v svojih pravicah popolnoma izenačene z državljani Republike Slovenije (z izjemo volilne pravice). Po pridobitvi statusa mednarodne zaščite se te osebe lahko nastanijo v integracijski hiši v lasti Ministrstva za notranje zadeve za obdobje enega leta, lahko pa nastanitev poiščejo tudi na zasebnem naslovu. Pri slednjem sklenejo najemno pogodbo z lastnikom nepremičnine povsem enako kot državljani Republike Slovenije. Lastnik nepremičnine pa z nepremičnino lahko prosto razpolaga, kar je tudi njegova z ustavo zagotovljena pravica. V takih primerih se tudi ne obvešča lokalnih skupnosti, saj je sklenitev najemne pogodbe stvar med lastnikom, ki nepremičnino daje v najem, in posameznikom, ki tako nepremičnino najema in bo za to tudi plačal ustrezno najemnino.

 

Na Ministrstvu za notranje zadeve spodbujamo nastanitev oseb s priznano mednarodno zaščito na zasebnih naslovih, saj omogoča hitrejše vključevanje teh oseb v slovensko družbo in njihovo sprejetost v lokalnem okolju. Hkrati ocenjujemo, da javno izpostavljanje oseb z mednarodno zaščito in navajanje nekaterih osebnih podatkov ni primerno, saj to lahko oteži njihovo integracijo v našo družbo.