Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada sprejela novelo zakona o tujcih

Na današnji seji je Vlada RS sprejela predlog novele zakona o tujcih in ga posreduje v obravnavo državnemu zboru po nujnem zakonodajnem postopku.

Predlog zakona omogoča hitro in učinkovito obravnavo tujcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Republiko Slovenijo ali so na ozemlju, kjer se bo predlagani ukrep izvajal, nezakonito. Predlog Vladi Republike Slovenije omogoča, da na predlog Ministrstva za notranje zadeve Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga, da v primeru spremenjenih razmer na področju migracij za obdobje šestih mesecev z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev odloči o uporabi ukrepa iz 10.b člena zakona, ki se nanaša na obravnavo tujcev, ki želijo na ozemlje vstopiti nezakonito na mejnih prehodih, in tujcev, ki v Republiko Slovenijo vstopijo izven mejnih prehodov. Predlog tudi določa, da Ministrstvo za notranje zadeve v predlogu za sprejem omenjene odločitve pripravi oceno možnih posledic spremenjenih razmer na področju migracij, predvsem glede vpliva na javni red in notranjo varnost države. V primeru spremenjenih razmer na področju migracij na podlagi odločitve Državnega zbora Republike Slovenije policija tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop, ali tujca, ki je nezakonito vstopil na ozemlje, privede do državne meje in ga napoti v državo, iz katere je nezakonito vstopil.

 

"Temeljno poslanstvo Ministrstva za notranje zadeve je zagotavljanje notranje varnosti v državi, zato smo se dolžni pripraviti na morebitna tveganja v prihodnje. In temu so namenjene spremembe zakona o tujcih," je po seji Vlade poudarila ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar. "Ukrep je začasne narave in ga bomo uporabili samo v primeru, ko bi se migracijske razmere spremenile do te mere, da bi ogrožale javni red in notranjo varnost. Predlog oziroma besedilo, ki je bilo potrjeno na Vladi, je strokovno dodelano. Usklajevali smo se tudi s Službo Vlade RS za zakonodajo in Ministrstvom za pravosodje in se strinjamo, da zakon vsebuje vse varovalke, ki so možne v tej situaciji."

 

S predlogom zakona se tudi določa, da pravico do osnovne oskrbe tujcem, ki jim je v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje, zagotavlja vladni urad, pristojen za oskrbo migrantov. Vlada Republike Slovenije tako nalaga Generalnemu sekretariatu Vlade RS, da pripravi Odlok o ustanovitvi Urada za oskrbo migrantov, katerega osrednja naloga bi bila nastanitev in oskrba različnih kategorij migrantov.


Posnetek izjave za javnost po seji Vlade RS