Skoči na vsebino

NOVICA

Objava števila volilnih upravičencev za nadomestne volitve v občinski svet Občine Sv. Andraž v Slovenskih Goricah

Občinska volilna komisija Občine Sv. Andraž v Slovenskih Goricah je razpisala nadomestne volitve v občinski svet Občine Sv. Andraž v Slovenskih Goricah.

Občinska volilna komisija Občine Sv. Andraž v Slovenskih Goricah bo v nedeljo, 12. marca 2017 izvedla nadomestne volitve v občinski svet.

 

Ministrstvo za notranje zadeve mora na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v občini, posamezni volilni enoti in volišču.

 

V Občini Sv. Andraž v Slovenskih Goricah je na današnji dan 989 volilnih upravičencev. 

 

 

 

 

 

Šifra in ime občine

Šifra in ime volilne enote lok. volišča

Šifra in ime lok. volišča

Število volivcev

182 - Sveti Andraž v Slov. goricah

01 - VOLILNA ENOTA 1

001 - Večnamenska dvorana Vitomarci,Vitomarci 48 a

534

182 - Sveti Andraž v Slov. goricah

01 - VOLILNA ENOTA 1

002 - Fras Stanko, Novinci 54

315

182 - Sveti Andraž v Slov. goricah

01 - VOLILNA ENOTA 1

003 - Kostanjevec Janez, Gibina 26

140

 

 

SKUPAJ 

989