Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Vlada RS za celovito rešitev problematike podjetja v stečaju KIK Kamnik


Vlada Republike Slovenije se je sistemsko lotila reševanja problematike v podjetju KIK Kemijska industrija Kamnik v stečaju. Na podlagi vsestranske ocene stanja, tveganj in predhodnih aktivnosti pristojnih državnih organov je...

Ob svetovnem dnevu pravice vedeti


Svetovni dan pravice vedeti obeležujemo 28. septembra. Pravica vedeti in z njo povezana pravica do informacij javnega značaja je ključno sredstvo za doseganje odprtega, preglednega in odgovornega delovanja javne uprave. S ...

Državna sekretarka MNZ na Dnevih slovenske uprave


Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve mag. Renata Zatler se je danes udeležila okrogle mize v okviru programa mednarodne znanstvene konference Dnevi slovenske uprave

Izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij


Odziv ministra dr. Gregorja Viranta

Zaključki razprave v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji


Odbor ministrskih namestnikov, na katerem je minister Virant včeraj predstavil reševanje problematike izbrisanih v Sloveniji, vključno z Zakonom o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, je...

Javna uprava odslej še bližje potrebam svojih uporabnikov


Državni zbor Republike Slovenije je danes potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku.

Slovenija ratificirala Lanzarotsko konvencijo


Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo zahteva kriminalizacijo vseh vrst spolnih deliktov, storjenih nad otroki. Konvencija določa, da države pogodbenice sprejmejo ustrezno zakonodajo...

ARHIV