Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Odziv na končno poročilo Varuha človekovih pravic glede obravnave migrantov na policijskih postajah Črnomelj in Metlika


Sodelovanje med MNZ in Varuhom človekovih pravic je konstruktivno in na visoki strokovni ravni. Tudi v tem primeru smo Varuhu podali številna pojasnila in odzive, povezane z delom Policije v postopkih s tujci.

Slovenija bo sprejela pet prosilcev za mednarodno zaščito z Malte


Vlada je odločila, da Slovenija na podlagi delitve bremen in v skladu z načelom solidarnosti med državami članicami EU z Malte sprejme pet prosilcev za mednarodno zaščito, ki sodijo v kategorijo ranljivih oseb s posebnimi...

Minister: Pozdravljam današnji podpis sporazuma med Policijo in UKC Ljubljana


Ko so življenja ljudi ogrožena, moramo pripadniki različnih služb delovati kot dobro uigrana ekipa. Policisti ter zdravniki in reševalci pogosto ob nepredvidljivih okoliščinah in v bitki s časom skupaj rešujemo življenja ljudi. Da...

Prodaja policijskih službenih psov


Objavljamo javno zbiranje ponudb za prodajo šestih policijskih službenih psov. Rok za oddajo ponudb je 11. marec 2019.

Notranji ministri v Bukarešti o migracijski in azilni politiki ter okrepitvi boja proti terorizmu


Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes, 7. februarja 2019, udeležil neformalnega zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Bukarešti. Glavne tema zasedanja so bile migracijska in azilna politika EU,...

Zaposlujemo nove policiste


Zainteresirane kandidate za policiste vabimo k sklenitvi delovnega razmerja in vpisu na izobraževanje v višješolski študijski program policist. Rok za prijave je 18. marec 2019.

Naknadne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Laško


Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Laško, krajevnih skupnostih Rimske Toplice, Sedraž in Zidani Most. 

ARHIV