Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEGIJA VLADE RS NA PODROČJU MIGRACIJ

Vladna koalicija si je v Koalicijskem sporazumu o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018–2022 na področju migracij med drugim zadala nalogo izdelati celovito migracijsko strategijo, ki bo temeljila na medresorskem povezovanju. Z namenom priprave in spremljanja izvajanje Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij ter koordinacijo dejavnosti s področja migracij je bila ustanovljena medresorska delovna skupina. Člani delovne skupine so predstavniki vseh ministrstev na ravni državnih sekretarjev ter predstavniki Kabineta predsednika vlade, Sove, Policije, Urada za oskrbo in integracijo migrantov, Urada vlade za komuniciranje, Urada vlade za makroekonomske analize in razvoj ter Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 

 

Strategijo sestavlja šest horizontalnih stebrov, ki so med seboj povezani in tvorijo celovit pristop k migracijam. Šest stebrov je povezanih s posameznimi vidiki migracij. Ti stebri so:
-    zakonite migracije,
-    mednarodna zaščita, 
-    nezakonite migracije in vračanje, 
-    varnostna komponenta, 
-    integracija ter 
-    zunanja dimenzija migracij. 
Vsak steber sestavljajo posamezni cilji v okviru stebra, ki so med seboj povezani in skupaj tvorijo celoto. 

 

Strategija definira ključne cilje Vlade RS pri upravljanju migracij. Ti cilji so med drugim:
-    spodbujanje priseljevanja tuje delovne sile, 
-    zagotavljanje hitrih in učinkovitih postopkov za ugotavljanje upravičenosti do mednarodne zaščite, 
-    obvladovanje nezakonitih migracij tako na zunanjih kot tudi na notranjih schengenskih mejah Republike Slovenije, 
-    učinkovito izvajanje meddržavnih sporazumov za vračanje oseb, 
-    odpravljanje in omejitev tveganj za nacionalno varnost, ki izhajajo iz migracijskih gibanj ali so z njimi povezana, 
-    zagotavljanje sinergijskih učinkov različnih akterjev na področju oblikovanja in izvajanja integracijske politike, 
-    obravnavanje vzrokov migracij ter 
-    zaščita življenj, dostojanstva in osnovnih človekovih pravic migrantov.