Skoči na vsebino

ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV

 

SES organizacijsko sodi v Sekretariat Ministrstva za notranje zadeve, v Urad za finančne zadeve in nabavo, in sicer je bila sistemizirana 22. 6. 2007 z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, št. 1000-4/2012/8  z dne 24. 6. 2013. V okviru Službe za evropska sredstva delujeta dve enoti: Projektna enota za sklade notranje varnosti in migracije in Oddelek za finančno kontrolo EU sredstev.

 

Kontaktne informacije

 

Služba za evropska sredstva

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

E: ses.mnz(at)gov.si

 

Vodja službe: Erik Kern

T: 01 428 42 37
E: erik.kern(at)gov.si

 

Projektna enota za sklade notranje varnosti in migracije

Vodja projektne enote: mag. Simona Brešćanski
T: 01 428 45 38
E: simona.brescanski(at)gov.si

E: pesnvm.mnz(at)gov.si

 

Oddelek za finančno kontrolo EU sredstev

Vodja oddelka: Olga Cedilnik
T: 01 428 46 72
E: olga.cedilnik(at)gov.si

E: ofkes.mnz(at)gov.si