Skoči na vsebino

PRIROČNIKI, PRAVILNIKI IN NAVODILA

Priročnik za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanj ter Sklada za notranjo varnost (različica 1.1), marec 2017 (AKTUALNA)

 

 

 

Priročnik za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanj ter Sklada za notranjo varnost (različica 1.0), februar 2016 (word dokument) (STARA)

 

 

Nacionalna pravila o upravičenih stroških Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020 (različica 1.3) (AKTUALNA)

Priloga 1: Časovnica

Priloga 2: Obračunski list stroškov plač (popravek 31.3.2017)

Priloga 3: Mesečno poročilo o opravljenem delu (novo 31.3.2017)

Priloga 4: Izjava o pravilnosti postopka zaposlitve - OJP (novo 31.3.2017)

Priloga 5: Izjava o pravilnosti postopka zaposlitve - OZP (novo 31.3.2017)

 

 

Nacionalna pravila o upravičenih stroških Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020 (različica 1.2) (STARA)

 

Obrazci za izvajanje projektov po javnem razpisu: 

Nacionalna pravila o upravičenih stroških Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014-2020 (različica 1.1) (STARA)

 

 

Informacijski sistem namenjen upravljanju in nadzoru EU sredstev skladov s področja notranje varnosti in migracij - aplikacija MIGRA II

MIGRA - Uporabniška navodila za končne upravičence (verzija 1.0)

 

 

Emblemi EU