Skoči na vsebino

SPREMLJANJE, VREDNOTENJE IN POROČANJE

 

Poročilo o izvajanju Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF)

 

Poročilo o izvajanju AMIF ze leto 2017

Poročilo o izvajanju AMIF ze leto 2016

 

 

Poročilo o izvajanju Sklada za notranjo varnost (ISF)

 

Poročilo o izvajanju ISF ze leto 2017

Poročilo o izvajanju ISF ze leto 2016

 

 

Obračuni za Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)

 

Obračuni AMIF za proračunsko leto 2017

Obračuni AMIF za proračunsko leto 2016

 

 

Obračuni za Sklad za notranjo varnost (ISF)

 

Obračuni ISF za proračunsko leto 2017

Obračuni ISF za proračunsko leto 2016

 

 

Vrednotenje Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Sklada za notranjo varnost (ISF) (ang. Interim Evaluation Report)

 

Vrednotenje Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) za obdobje 1.1.2014 do 30.6.2017

Vrednotenje Sklada za notranjo varnost (ISF) za obdobje 1.1.2014 do 30.6.2017

 

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o vmesnem vrednotenju Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost, 12.6.2018

(COM(2018) 464 final v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku)