Skoči na vsebino

SOLIDARNOST IN UPRAVLJANJE MIGRACIJSKIH TOKOV (2007-2013)

 

 

Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov

 

"Živeti v območju svobode, varnosti in pravice." 

 

Republika Slovenija je v okviru Finančne perspektive EU 2007–2013 upravičena za črpanje sredstev finančnih instrumentov v okviru podnaslova 3a Svoboda, varnost in pravice, in sicer na treh področjih in treh splošnih programih.

 

Splošni program "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" sestavljajo štirje skladi, ustanovljeni z Odločbami Evropskega parlamenta in Sveta. To so: 
• Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007-2013 (2007/435/ES),
• Sklad za zunanje meje za obdobje 2007-2013 (574/2007/ES),
• Evropski sklad za begunce za obdobje 2008-2013 (573/2007/ES),
• Evropski sklad za vračanje za obdobje 2008-2013 (575/2007/ES).


Vsaka država članica predlaga na podlagi strateških smernic Komisije osnutek večletnega programa, ki mora zajemati vnaprej določene elemente. Komisija v skladu s postopkom odobri večletni program v treh mesecih po uradni predložitvi. Večletni program, ki ga je odobrila Komisija, se izvaja z letnim delovnim programom. Komisija državam članicam do 1. julija vsako leto sporoči oceno dodeljenih zneskov za naslednje leto (glede na skupna odobrena proračunska sredstva v okviru letnega proračunskega postopka).

 

Finančni prispevek v okviru Sklada ima obliko donacij. Posamezni skladi so financirani s strani Skupnosti v višini 75 odstotkov.

 

Za splošni program "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" so predvidena finančna sredstva v višini 4.020,37 M€ za obdobje 2007–2013.

 

Republiki Sloveniji bodo v obdobju 2007-2013 v okviru programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" dodeljena naslednja evropska sredstva: Sklad za zunanje meje za obdobje 2007-2013 - 41.717.695,47 €, Evropski sklad za vračanje za obdobje 2008-2013 - 3.362.160,00 , Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007-2013 - 7.276.748,44 € in Evropski sklad za begunce za obdobje 2008-2013 - 3.563.942,29.