Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOLIDARNOST IN UPRAVLJANJE MIGRACIJSKIH TOKOV (2007-2013)

 

 

Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov

 

"Živeti v območju svobode, varnosti in pravice." 

 

Republika Slovenija je v okviru Finančne perspektive EU 2007–2013 upravičena za črpanje sredstev finančnih instrumentov v okviru podnaslova 3a Svoboda, varnost in pravice, in sicer na treh področjih in treh splošnih programih.

 

Splošni program "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" sestavljajo štirje skladi, ustanovljeni z Odločbami Evropskega parlamenta in Sveta. To so: 
• Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007-2013 (2007/435/ES),
• Sklad za zunanje meje za obdobje 2007-2013 (574/2007/ES),
• Evropski sklad za begunce za obdobje 2008-2013 (573/2007/ES),
• Evropski sklad za vračanje za obdobje 2008-2013 (575/2007/ES).


Vsaka država članica predlaga na podlagi strateških smernic Komisije osnutek večletnega programa, ki mora zajemati vnaprej določene elemente. Komisija v skladu s postopkom odobri večletni program v treh mesecih po uradni predložitvi. Večletni program, ki ga je odobrila Komisija, se izvaja z letnim delovnim programom. Komisija državam članicam do 1. julija vsako leto sporoči oceno dodeljenih zneskov za naslednje leto (glede na skupna odobrena proračunska sredstva v okviru letnega proračunskega postopka).

 

Finančni prispevek v okviru Sklada ima obliko donacij. Posamezni skladi so financirani s strani Skupnosti v višini 75 odstotkov.

 

Za splošni program "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" so predvidena finančna sredstva v višini 4.020,37 M€ za obdobje 2007–2013.

 

Republiki Sloveniji bodo v obdobju 2007-2013 v okviru programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" dodeljena naslednja evropska sredstva: Sklad za zunanje meje za obdobje 2007-2013 - 41.717.695,47 €, Evropski sklad za vračanje za obdobje 2008-2013 - 3.362.160,00 , Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007-2013 - 7.276.748,44 € in Evropski sklad za begunce za obdobje 2008-2013 - 3.563.942,29.