Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVROPSKI SKLAD ZA VKLJUČEVANJE

 

Temeljni dokumenti:

 

Odločba št. 2007/435/ES Sveta z dne 25. junija 2007 o ustanovitvi Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" (Uradni list Evropske unije, L 168/18; 28.6.2007)

 

Odločba Komisije z dne 21/VIII/2007 o izvajanju Odločbe Sveta 2007/435/ES v zvezi s sprejetjem strateških smernic za obdobje 2007-2013

 

Odločba Komisije z dne 5. marca 2008 o določitvi pravil za izvajanje Odločbe Sveta 2007/435/ES o ustanovitvi Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" glede sistemov upravljanja in nadzora držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad (2008/457/ES)

 

 

Spremembe Odločbe št. 2008/457/ES: 

  1. Odločba Komisije z dne 9. julija 2009 o spremembi Odločbe št. 2008/457/ES o določitvi pravil za izvajanje Odločbe št. 435/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za zunanje meje za obdobje 2007-2013 v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" glede sistemov upravljanja in nadzora držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad (C(2009) 5257)
  2. Sklep Komisije z dne 22. marca 2010 o spremembi Odločbe 2008/457/ES o določitvi pravil za izvajanje Odločbe Sveta 2007/435/ES o ustanovitvi Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov glede sistemov upravljanja in nadzora držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad (C(2010) 1713)
  3. Sklep Komisije z dne 3. marca 2011 o spremembi Odločbe 2008/457/ES o določitvi pravil za izvajanje Odločbe Sveta 2007/435/ES o ustanovitvi Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“ glede sistemov upravljanja in nadzora držav članic, pravil za upravno in finančno upravljanje ter upravičenosti izdatkov za projekte, ki jih sofinancira Sklad (C(2011) 1289)

Prečiščena različica Odločbe Komisije št. 2008/457/ES (Vir: EUR-Lex).

 

Končna poročila:

 

Končno poročilo o izvajanju letnega programa Evropskega sklada za vključevanje 2013

 

Končno poročilo o izvajanju letnega programa Evropskega sklada za vključevanje 2012

 

Končno poročilo o izvajanju letnega programa Evropskega sklada za vključevanje 2011

 

Končno poročilo o izvajanju letnega programa Evropskega sklada za vključevanje 2010

 

Končno poročilo o izvajanju letnega programa Evropskega sklada za vključevanje 2009

 

Končno poročilo o izvajanju letnega programa Evropskega sklada za vključevanje 2008

 

Končno poročilo o izvajanju letnega programa Evropskega sklada za vključevanje 2007

 

Večletni program in letni programi:

 

Večletni program Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za obdobje 2007-2013

 

Letni program Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 2007


Letni program Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 2008

Odločba Komisije z dne 11.11.2008 o odobritvi večletnega programa za obdobje 2007 - 2013, letnega programa za leto 2007 in letnega programa za leto 2008 za Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav ter sofinanciranje iz tega sklada za leti 2007 in 2008 za Slovenijo (C(2008) 6678 konč.)

 

Letni program Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 2009

Odločba Komisije z dne 14.5.2009 o odobritvi letnega programa Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za leto 2009 in sofinanciranja za leto 2009 iz tega sklada za Republiko Slovenijo (C(2009) 3731 konč.)

 

Letni program Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 2010

Sklep Komisije z dne 7.5.2010 o odobritvi letnega programa Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sofinanciranja za leto 2010 iz tega sklada za Slovenijo (C(2010) 3036)

 

Revizija letnega programa Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 2010

Sklep Komisije z dne 12.7.2012 o odobritvi revizije letnega programa Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za leto 2010 za Slovenijo (C(2012) 4843)

 

Letni program Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 2011

Sklep Komisije z dne 15.11.2011 o odobritvi letnega programa Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sofinanciranja za leto 2011 iz tega sklada za Slovenijo (C(2011) 8159 konč.)

 

Letni program Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 2012

Sklep Komisije z dne 20.4.2012 o odobritvi letnega programa Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za leto 2012 in sofinanciranjaiz tega sklada za leto 2012 za Slovenijo (C(2012) 2716 konč.)

 

Letni program Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 2013

Sklep Komisije z dne 9.4.2013 o odobritvi letnega programa Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav za leto 2012 in sofinanciranjaiz tega sklada za leto 2012 za Slovenijo (C(2013) 1943 končno))