Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

  

Informacije za končne upravičence

 

 

Poročila:

 

Trinajsto poročilo  o izvajanju ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o štirih skladih v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" v programskem obdobju 2007-2013 za obdobje poročanja od decembra 2014 do maja 2015

 

Dvanajsto poročilo o izvajanju ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o štirih skladih v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" v programskem obdobju 2007-2013 za obdobje poročanja od junija 2014 do novembra 2014

 

Enajsto poročilo o izvajanju ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o štirih skladih v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" v programskem obdobju 2007-2013 za obdobje poročanja od decembra 2013 do maja 2014

 

Priročniki, postopkovniki:

 

Priročnik za izvajanje skladov splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" (posodobitev december 2014 - različica 4.0) - PDF različica / Word različica

 

 

Postopkovnik Odgovornega organa za izvajanje skladov splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" - PDF različica / Word različica

 

  • Priloga Postopkovnika Odgovornega organa za izvajanje skladov splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" (kontrolni list "Prijava projekta" v formatu .xls)
  • Priloga Postopkovnika Odgovornega organa za izvajanje skladov splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" (kontrolni list "Končno poročilo o izvajanju projekta" v formatu .xls)

 

Obvestila:

 

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2013 Evropskega sklada za begunce

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2013 Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2013 Evropskega sklada za vračanje

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2013 Sklada za zunanje meje

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2012 Evropskega sklada za begunce

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2012 Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2012 Evropskega sklada za vračanje

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2012 Sklada za zunanje meje

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2011 Evropskega sklada za begunce

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2011 Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2011 Evropskega sklada za vračanje

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2011 Sklada za zunanje meje

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov revidiranega letnega programa 2010 Sklada za zunanje meje

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov revizije letnega programa 2010 Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2010 Evropskega sklada za vračanje

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2010 Evropskega sklada za begunce

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2009 Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2009 Sklada za begunce

Sprememba sklepa o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2009 Evropskega sklada za begunce

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2009 Evropskega sklada za vračanje

Sklep o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov letnega programa 2009 Sklada za zunanje meje

 

 

Vabilo na delovni posvet o finančnem poročanju v okviru novih javnih razpisov za Evropski sklad za begunce in Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav, velika predavalnica 2 v objektu šola v Policijski akademiji, Tacen, 26.2.2013

 

Vlada RS dne 8.11.2012 potrdila Letne programe 2013 Sklada za zunanje meje, Evropskega sklada za vračanje, Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in Evropskega sklada za begunce v okviru programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov"

 

Vlada RS potrdila Letne programe 2012 v okviru programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov"

 

Dvanajsti sestanek Nadzornega odbora (28.3.2011)

  

Aktivnosti v okviru splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih letu 2010 (14.3.2011)

 

Odobreni projekti in končni upravičenci:

 

Obvestilo o seznamu odobrenih projektov ter končnih upravičencev, zneskov javnih sredstev in sredstev Evropske Unije, ki so jim bila dodeljena v letu 2013

 

Obvestilo o seznamu odobrenih projektov ter končnih upravičencev, zneskov javnih sredstev in sredstev Evropske Unije, ki so jim bila dodeljena v letu 2012

 

Obvestilo o seznamu odobrenih projektov ter končnih upravičencev, zneskov javnih sredstev in sredstev Evropske Unije, ki so jim bila dodeljena v letu 2011

 

Obvestilo o seznamu odobrenih projektov ter končnih upravičencev, zneskov javnih sredstev in sredstev Evropske Unije, ki so jim bila dodeljena v letu 2010 (14.6.2011)

 

 

Obvestilo o seznamu odobrenih projektov ter končnih upravičencev, zneskov javnih sredstev in sredstev Skupnosti, ki so jim bila dodeljena v letu 2009 (20.7.2010)

 

Obvestilo o seznamu odobrenih projektov ter končnih upravičencev, zneskov javnih sredstev in sredstev Skupnosti, ki so jim bila dodeljena v letu 2008 (19.2.2009)

  

Uporabne povezave:

 

Generalni direktorat Evropske komisije za notranje zadeve (DG HOME)

   

European Commission - Audiovisual Service (Justice, Fundamental Rights and Citizenship)

 

Register veljavne zakonodaje Evropske unije za Območje svobode, varnosti in pravice (Eur-Lex)

   

Gradiva:

 

  1. 1. Predstavitev "Novi finančni instrumenti na področju notranjih zadev", mag. Polona Čufer Klep, vodja in Gregor Skender, Služba za evropska sredstva, MNZ,
    2. Predstavitev "Začetna integracija priseljencev" , Mihaela Orozel, Ljudska univerza Velenje,
    3. Predstavitev "Sodelovanje Centra za tujce na skupnih letih in odstranitev v Nigerijo" , Petra Hacin Valič, MNZ Policija,        4. Predstavitev "Schengenski informacijski sistem II generacije (SIS II)" , mag. Tomaž Lampič, Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in telekomunikacije,

 

1. Predstavitev financiranja področja notranjih zadev v naslednjem večletnem finačnem okvirju (2014-2020), Jerneja Savernik Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, MNZ,

2. Predstavitev ex-post evalvacijskih poročil za štiri sklade - Sklad za zunanje meje, Evropski sklad za vračanje, Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav, Evropski sklad za begunce - programa Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov, Tereza Černigoj, OIKOS, Svetovanje za nadzor, d.o.o.,

3. Predstavitev projekta "Prostovoljno vračanje", Evropski sklad za vračanje, Emil Oblak, Center za tujce in predstavitev IOM, Iva Antončič, Mednarodna organizacija za migracije,

4. Predstavitev projekta "Usposabljanje mejnih policistov", Sklad za zunanje meje, Robert Uzar, Policijska akademija,

5. Predstavitev projekta "Spodbujanje medkulturnega dialoga v Celju", Evropski skad za vključevanje državljanov tretjih držav, mag. Tatjana Dolinček, Mihaela Žveglič, Racio Social - zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov,

6. Predstavitev projekta "Skupaj z vami v novi deželi", Evropski sklad za begunce, Maja Bračika Piščanc, Jezuitsko združenje za begunce Slovenija.

1. Predstavitev "Novosti na področju mednarodne zaščite v Evropski uniji", Nataša Potočnik, Direktorat za migracije in integracijo, MNZ,

2. Predstavitev "Integracija tujcev v Republiki Sloveniji v luči evropske politike vključevanja priseljencev", Nataša Tomc, Direktorat za migracije in integracijo, MNZ,

3. Predstavitev "Legalne migracije", Gregor Janc, Direktorat za migracije in integracijo, MNZ,

4. Predstavitev "Z evropskimi sredstvi do boljšega nadzora zunanje meje", Goran Borovnik, Sektor mejne Policije, UUP GPU,

5. Predstavitev "Ilegalne migracije", Andrej Casar, Center za tujce, UUP GPU,

6. Predstavitev "Večletni finančni okvir EU 2014 - 2010 in področje notranjih zadev", mag. Polona Čufer Klep, Projektna enota za evropska sredstva, MNZ,

7. Predstavitev projekta "Medkulturno usposabljanje za uslužbence", Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav, mag. Tatjana Dolinšek, Mihaela Žveglič, Racio social - zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov,

8. Predstavitev projekta "Program pomoči pri nastanitvi in oskrbi ter implementaciji pravic prosilcev za mednarodno zaščito", mag. Eyachew Tefera, Boštjan Slatnar, Inštitut za afriške študije.

1. Predstavitev Projektne enote za evropska sredstva,

2. Predstavitev MNZ, Policija "Digitalne radijske komunikacije",

3. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto,

4. Predstavitev MJU "Vzpostavitev zunanje meje",

5. Predstavitev Centra za tujce "Sklad za vračanje",

6. Predstavitev Cene Štupar-Center za permanentno izobraževanje "Tečaji slovenskega jezika in učna pomoč za otroke v Azilnem domu",

7. Predstavitev Jezuitsko združenje za begunce Slovenije "PATS program".

Informacije za NVO in druge organizacije, ki izvajajo programe na nepridobitni način 

 

V letu 2011 so predvideni javni razpisi za sofinanciranje programov nevladnih in drugih organizacij, ki izvajajo programe na nepridobitni način v okviru letnih programov Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav, Evropskega sklada za begunce in Evropskega sklada za vračanje.

  

Posamezni programi so financirani s strani Evropske unije v višini 75 odstotkov in s strani Republike Slovenije v višini 25 odstotkov.

   

Informacije o aktualnih javnih razpisih so dostopne na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve (Javna naročila in Javna naročila po postopku zbiranja ponudb).

 

Sofinanciranje nadnacionalnih ukrepov ali ukrepov v interesu Skupnosti kot celote

 

Javne razpise za namen nadnacionalnih ukrepov ali ukrepov v interesu EU kot celote pripravlja Evropska komisija v okviru delovnih letnih programov za posamezne sklade. Delovni letni programi ter aktualni javni razpisi so objavljeni na naslednjih naslovih:

 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/return/funding_return_en.htm

 

Posamezni programi so financirani s strani EU do višine 80 odstotkov (določeno z javnim razpisom). Na javni razpis se nevladne in druge organizacije, ki izvajajo programe na nepridobitni način prijavijo neposredno, zagotoviti pa morajo sredstva soudeležbe.