Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javno naročilo za dobavo opreme za zagotavljanje podatkovnega omrežja ITSP 430-1008/2011, Javno naročilo za oddajo naročila opreme po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo opreme za zagotavljanje podatkovnega omrežja ITSP, Obvestilo o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 08.11.2011
Javno naročilo za izvajanje zdravstvenih storitev za ambulanto medicine dela MNZ 430-1084/2011, Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izvajanje zdravstvenih storitev za ambulanto medicine dela MNZ-objava obvestila o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 24.10.2011
Javno naročilo za izvedbo dodatnih storitev pri izdelavi projektne dokumentacije za dokončanje izgradnje enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov - TETRA 430-1458d/2010, JN za oddajo nar.storitve po post.s pog.brez predh. objave za izvedbo dodatnih storitev pri izdelavi projektne dokument. za dokončanje izgradnje enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov-TETRA-objava obv.o oddaji naročil Ministrstvo za notranje zadeve 24.10.2011
Javno naročilo za dobavo baterijskih vložkov in akumulatorjev 430-978/2011-Javno naročilo za objavo naročila blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo baterij in akumulatorjev - objava obvestila o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 19.10.2011
Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za čistilno napravo COG 430-453/2011, Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izdelavo projektne dokumentacije za čistilno napravo COG - objava obvestila o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 19.10.2011
Javno naročilo za izvajanje programov učenja slovenskega jezika 430-680/2011 Javno naročilo za oddajo naročilo storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izvajanje prgramov učenja slovenskega jezika, objava obvestila o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 13.10.2011
Javno naročilo za servisiranje fotokopirnih strojev Canon in Toshiba, ki so izven garancijskega roka 430-673/2011, Jano naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za servisiranje fotokopirnih strojev Canon in Toshiba, ki so izven garancijskega roka - objava obvestila o izidu naročila Ministrstvo za notranje zadeve 05.10.2011
Javno naročilo za vzdrževanje in servisiranje plovil za potrebe PU Koper 430-626/2011, Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje in servisiranje plovil za potrebe PU Koper-objava obvestila o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 04.10.2011
Javno naročilo za dobavo ustnikov za naprave za merjenje alkoholiziranosti 430-549/2011, Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo ustnikov za naprave za merjenje alkoholiziranosti za potrebe Policije, Obvestilo o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 23.09.2011
Javno naročilo za dobavo strojne in programske opreme za potrebe računalneške forenzike 430-939-2011 Javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo strojne in programske opreme za potrebe računalniške forenzike, objava obvestila o izidu naročila Ministrstvo za notranje zadeve 15.09.2011
Javno naročilo za nabavo intervencijskih vozil 430-634/2011, Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nabavo intervencijskih vozil - objava obvestila o oddaji naročila Ministrstvo za notranje zadeve 08.09.2011
Javno naročilo za nabavo civilnih patruljnih vozil 430-771/2011, Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup civilnih patruljnih vozil - objava obvestila o izidu naročila Ministrstvo za notranje zadeve 08.09.2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53