Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
Javni razpis za izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito 430-2336/2010, Javni razpis za izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito-rok oddaje vlog je 18.4.2011 Ministrstvo za notranje zadeve 18.03.2011 18.04.2011 do 15:00
Javni razpis za izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito 430-656/2008, Javni razpis za izvajanje programov pomoči prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, tujcem ter osebam z mednarodno zaščito - Objava izida javnega razpisa Ministrstvo za notranje zadeve 18.09.2009
Javni razpis za izvajanje programov prostovoljnega vračanja tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih programov 430-60/2009, Javni razpis za izvajanje programov prostovoljnega vračanja tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih programov, Objava obvestila o izidu razpisa Ministrstvo za notranje zadeve 31.12.2009
Javni razpis za izvajanje programov prostovoljnega vračanja tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih programov 430-1698/2010, Javni razpis za izvajanje programov prostovoljnega vračanja tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih programov-rok za predložitev vlog je 20.9.2010 Ministrstvo za notranje zadeve 31.12.2010
Javni razpis za izvajanje programov prostovoljnega vračanja tujcev iz RS in reintegracijskih programov 430-252/2012, Javni razpis za izvajanje programov prostovoljnega vračanja tujcev iz RS in reintegracijskih programov - obvestilo o izidu javnega razpisa Ministrstvo za notranje zadeve 13.07.2012
Javni razpis za izvajanje programov prostovoljnega vračanja tujcev iz RS in reintegracijskih programov 430-374/2013, Javni razpis za izvajanje programov prostovoljnega vračanja tujcev iz RS in reintegracijskih programov Ministrstvo za notranje zadeve 26.07.2013
Javni razpis za izvajanje programov spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav 430-279/2014, Javni razpis za izvajanje programov spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav Ministrstvo za notranje zadeve 08.08.2014 10.09.2014 do 10:00
Javni razpis za izvajanje programov spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin - državljanov tretjih držav ter informiranja in osveščanja o pomembnosti sprejema migracij in aktivnega vključevanja državljanov tretjih držav v slovensk 430-581/2013, Javni razpis za izvajanje programov spodbujanja soc. vključenosti posebnih ciljnih skupin-državljanov tretjih držav ter informiranja ...-obvestilo o izidu Ministrstvo za notranje zadeve 26.07.2013
Javni razpis za izvajanje programov vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav 430-16/2013, Javni razpis za izvajanje programov vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav -objava izida javnega razpisa Ministrstvo za notranje zadeve 30.08.2013
Javni razpis za izvajanje programov vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav in programa informiranja državljanov tretjih držav o možnostih udeležbe v programih vključevanja v slovensko družbo 430-849/2010,Javni razpis za izvaj.programov vzpodbuj.medkult.dialoga z državljani tretjih držav in programa informiranja državljanov tretjih držav o možnostih udeležbe v programih vključevanja v slovensko družbo-objava obvestila o izidu javnega r Ministrstvo za notranje zadeve 18.02.2011
Javni razpis za izvajanje projekta "Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu" 430-157/2015, Javni razpis za izvajanje projekta "Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu" Ministrstvo za notranje zadeve 25.09.2015
Javni razpis za izvajanje projekta "Prostovoljno vračanje tujcev iz RS in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev" 430-340/2015, Javni razpis za izvajanje projekta "Prostovoljno vračanje tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev" Ministrstvo za notranje zadeve 23.10.2015
1 2 3 4 5 6