Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE

 

 

 

 

 

 

Generalni direktor: mag. Lado Bradač

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana 

T: 01 428 56 68

E: lado.bradac(at)gov.si

 

Naloge direktorata: 

 

 • izvajanje sistemskih analiz in raziskav s področja dela policije, zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, občinskega redarstva in varnosti na smučiščih,
 • opravljanje sistemskih nadzorov nad delom policije,
 • opravljanje sistemske normativne dejavnosti pri pripravi zakonskih, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja policije, zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti in varnosti na smučiščih ter sodelovanje pri pripravi predpisov s področja občinskega redarstva in tajnih podatkov,
 • sprejemanje, obravnavanje in reševanje pritožb zoper delo policistov in policije ter usmerjanje in nadziranje dela policije na področju reševanja pritožb,
 • pripravljanje predlogov za obvezne usmeritve ministra policiji ter pripravljanje oz. sodelovanje pri pripravi razvojnih in drugih sistemskih, temeljnih in strateških usmeritev za delo policije,
 • spremljanje in sodelovanje pri koordinaciji nalog policije z drugimi varnostnimi subjekti na državni, regionalni in lokalni ravni,
 • izvajanje upravnih nalog na področju detektivske dejavnosti, dejavnosti zasebnega varovanja in varnosti na smučiščih ter vodenje registra imetnikov licenc na področju zasebnega varovanja, evidence oseb, ki opravljajo varnostne storitve ter evidence nadzornikov na smučiščih,
 • sodelovanje s strokovnimi interesnimi združenji na področju zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti in varnosti na smučiščih ter z organi in združenji lokalne samouprave in združenji na področju občinskega redarstva,
 • opravljanje nadzorstva nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev pri izvrševanju Zakona o občinskem redarstvu,
 • izdajanje dovoljenj za dostop do tajnih podatkov za zaposlene v ministrstvu ter drugih organih, ki morajo po Zakonu o tajnih podatkih imeti dovoljenje, razen za zaposlene v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije in Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji ter zaposlene v organih, ki potrebujejo dovoljenje zaradi opravljanja obrambnih dolžnosti ali vojaške službe,
 • izdajanje varnostnih dovoljenj organizacijam, katerim se tajni podatki posredujejo zaradi izvajanja naročil organa, razen za naročila na obrambnem področju in naročila, povezana z delom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, in dovoljenj za dostop do tajnih podatkov osebam, zaposlenim v teh organizacijah,
 • izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem Zakona o tajnih podatkih in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi v ministrstvu in inšpektoratu.   

 

Enote direktorata: 

 • Sektor za sistemsko usmerjanje in nadzor policije
  T: 01 428 41 43
 • Sektor za pritožbe zoper policijo
  T: 01 428 58 50
 • Sektor za zasebno varstvo in občinska redarstva 
  T: 01 428 54 09
 • Sektor za tajne podatke
  T: 01 428 50 35
 • Sektor za varnostno načrtovanje
  T: 01 428 44 41