Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE, MIGRACIJE IN NATURALIZACIJO

 

Generalna direktorica: Nina Gregori

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 44 65

F: 01 428 42 53 

E: nina.gregori(at)gov.si

 

 

Naloge Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo:

 • nadzoruje izvajanje zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov na področju upravnih notranjih zadev;
 • izvršuje politike na področju upravnih notranjih zadev;
 • spremlja stanje na področju upravnih notranjih zadev, ugotavlja gibanja in pojave ter sprejema ukrepe;
 • pripravlja predloge zakonov in podzakonskih predpisov in mnenj k predlogom zakonov v medresorskem usklajevanju in drugim vladnim gradivom;
 • koordinira mednarodno in evropsko sodelovanje na področju upravnih notranjih zadev;
 • sodeluje z diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi tujih držav ter drugimi domačimi in mednarodnimi institucijami;
 • sodeluje pri delu strokovnih teles EU in Sveta Evrope;
 • usklajuje in usmerja delo organizacijskih enot za upravne notranje zadeve v upravnih enotah;
 • izvaja naloge upravne informatike;
 • zagotavlja delovanje in razvoj registrske organizacije Slovenije in informacijske družbe ter izvaja naloge iz strategije in akcijskega načrta E-uprave;
 • spremlja stanje na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev, ugotavlja gibanja in pojave ter sprejema ukrepe;
 • nadzoruje izvajanje zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev;
 • izvršuje politike na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev, daje pobude in predloge za oblikovanje in izvajanje migracijske politike Republike Slovenije;
 • zastopa ministrstvo kot stranko v pritožbenih postopkih pred upravnim in vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter drugimi državnimi organi;
 • pripravlja predloge zakonov in podzakonskih predpisov in mnenj k predlogu zakonov v medresorskem usklajevanju;
 • pripravlja strokovne podlage za mednarodno in evropsko sodelovanje na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev;
 • sodeluje z diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi tujih držav ter drugimi domačimi in mednarodnimi institucijami;
 • koordinira naloge delovne skupine za zagotavljanje enotnega in organiziranega sodelovanja na področju migracij in za pripravo ukrepov za uveljavitev načel in ciljev migracijske politike, sprejete na podlagi Zakona o tujcih in Resolucije o migracijski politiki Republike Slovenije;
 • sodeluje pri delu strokovnih teles EU in Sveta Evrope;
 • sodeluje z mednarodnimi organizacijami na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev (IOM, ICMPD, SE, UNHCR …);
 • koordinira in izvaja naloge posredniškega telesa za Evropski sklad za begunce III in Sklada za vključevanje državljanov tretjih držav;
 • koordinira organizacijske, kadrovske in administrativno-tehnične pogoje za delovanje direktorata;
 • koordinira naloge s področja finančnih zadev in javnih naročil.

 

Enote direktorata:  

 

URAD ZA MIGRACIJE

T: 01 428 47 83

 • Sektor za migracijsko politiko in zakonodajo
  T: 01 428 47 83
 • Sektor za postopke mednarodne zaščite
  T: 01 428 46 80
 • Sektor za postopke zakonitih migracij 
  T: 01 428 43 02

URAD ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE IN NATURALIZACIJO

T: 01 428 44 65

 • Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine
  T: 01 428 49 61
 • Sektor za državljanstvo
  T: 01 428 46 37
 • Sektor za zbiranja in orožje
  T: 01 428 47 59