Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE, MIGRACIJE IN NATURALIZACIJO

 

v.d. generalne direktorice: Urška Židan

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 44 65

F: 01 428 42 53 

E: ursa.zidan(at)gov.si

 

 

Naloge Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo:

 • nadzoruje izvajanje zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov na področju upravnih notranjih zadev;
 • izvršuje politike na področju upravnih notranjih zadev;
 • spremlja stanje na področju upravnih notranjih zadev, ugotavlja gibanja in pojave ter sprejema ukrepe;
 • pripravlja predloge zakonov in podzakonskih predpisov in mnenj k predlogom zakonov v medresorskem usklajevanju in drugim vladnim gradivom;
 • koordinira mednarodno in evropsko sodelovanje na področju upravnih notranjih zadev;
 • sodeluje z diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi tujih držav ter drugimi domačimi in mednarodnimi institucijami;
 • sodeluje pri delu strokovnih teles EU in Sveta Evrope;
 • usklajuje in usmerja delo organizacijskih enot za upravne notranje zadeve v upravnih enotah;
 • izvaja naloge upravne informatike;
 • zagotavlja delovanje in razvoj registrske organizacije Slovenije in informacijske družbe ter izvaja naloge iz strategije in akcijskega načrta E-uprave;
 • spremlja stanje na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev, ugotavlja gibanja in pojave ter sprejema ukrepe;
 • nadzoruje izvajanje zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev;
 • izvršuje politike na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev, daje pobude in predloge za oblikovanje in izvajanje migracijske politike Republike Slovenije;
 • zastopa ministrstvo kot stranko v pritožbenih postopkih pred upravnim in vrhovnim sodiščem Republike Slovenije ter drugimi državnimi organi;
 • pripravlja predloge zakonov in podzakonskih predpisov in mnenj k predlogu zakonov v medresorskem usklajevanju;
 • pripravlja strokovne podlage za mednarodno in evropsko sodelovanje na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev;
 • sodeluje z diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi tujih držav ter drugimi domačimi in mednarodnimi institucijami;
 • koordinira naloge delovne skupine za zagotavljanje enotnega in organiziranega sodelovanja na področju migracij in za pripravo ukrepov za uveljavitev načel in ciljev migracijske politike, sprejete na podlagi Zakona o tujcih in Resolucije o migracijski politiki Republike Slovenije;
 • sodeluje pri delu strokovnih teles EU in Sveta Evrope;
 • sodeluje z mednarodnimi organizacijami na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev (IOM, ICMPD, SE, UNHCR …);
 • koordinira in izvaja naloge posredniškega telesa za Evropski sklad za begunce III in Sklada za vključevanje državljanov tretjih držav;
 • koordinira organizacijske, kadrovske in administrativno-tehnične pogoje za delovanje direktorata;
 • koordinira naloge s področja finančnih zadev in javnih naročil.

 

Enote direktorata:  

 

URAD ZA MIGRACIJE

T: 01 428 47 83

 • Sektor za migracijsko politiko in zakonodajo
  T: 01 428 47 83
 • Sektor za postopke mednarodne zaščite
  T: 01 428 46 80
 • Sektor za postopke zakonitih migracij 
  T: 01 428 43 02

URAD ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE IN NATURALIZACIJO

T: 01 428 44 65

 • Sektor za registracijo prebivalstva in javne listine
  T: 01 428 49 61
 • Sektor za državljanstvo
  T: 01 428 46 37
 • Sektor za zbiranja in orožje
  T: 01 428 47 59