Skoči na vsebino

KABINET MINISTRA

Vodja kabineta: Nataša Hvala Ivančič

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 47 21

E: kabinet.mnz(at)gov.si


Kabinet ministra opravlja:

  • strokovne, svetovalne, koordinativne in administrativno-tehnične naloge, vezane na funkcijo ministra;
  • strokovne in usklajevalne naloge v zvezi s sodelovanjem z drugimi državnimi organi in organizacijami;
  • naloge na področju priprave varnostnih analiz in strateških dokumentov z delovnega področja ministrstva;
  • analitične naloge za potrebe ministrstva;
  • naloge pri pripravi letnega programa dela in poročil o delu;
  • druge naloge.