Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKRETARIAT

V. d. generalnega sekretarja: Erik Pagon

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 44 79 

F: 01 428 40 82

E: sekretariat.mnz(at)gov.si

  

Sekretariat zagotavlja kontinuiteto dela ministrstva in opravlja naloge na področju organizacije ministrstva, finančnega in materialnega poslovanja, upravljanja s kadrovskimi viri, upravljanja odnosov z uporabniki, poslovanja z dokumentarnim gradivom, upravljanja kakovosti, informatike, pravnih zadev, prevajanja in lektoriranja, grafične dejavnosti ter knjižničarske dejavnosti. Sekretariat izvaja naloge v zvezi z upravljanjem premoženja Republike Slovenije, ki ga uporablja ministrstvo.

 

Enote sekretariata:

 

URAD ZA ORGANIZACIJO IN KADRE
T: 01 428 43 92


Služba za delovnopravne zadeve
T: 01 428 43 92

 

Služba za kadrovske zadeve
T: 01 428 43 92

 

Služba za varnost in zdravje pri delu
Lokacija: Kotnikova 8
T: 01 428 40 38
 
URAD ZA FINANČNE ZADEVE IN NABAVO
T: 01 428 41 24

 

Služba za računovodstvo
T: 01 428 43 84

 

Služba za proračun in finance
T: 01 428 45 40

 

Služba za javna naročila in nabave
T: 01 428 40 54

 

Služba za evropska sredstva
T: 01 428 41 24

 

URAD ZA LOGISTIKO
T: 01 428 42 43

 

Služba za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb
T: 01 428 42 41

 

Služba za opremljanje in upravljanje z materialnimi sredstvi
Lokacija: Vodovodna 93a, Ljubljana
T: 01 428 56 27

 

Služba za nastanitev in prehrano 
Lokacija: Rocenska 56, Ljubljana Šmartno
T: 01 514 71 67  

 

Center za oskrbo Gotenica
Lokacija: Gotenica 1, Kočevska reka
T: 01 898 65 10 

 

Služba za ravnanje s stvarnim premoženjem

T: 01 428 40 32

 

PRAVNA SLUŽBA
T: 01 428 44 21

 

SLUŽBA ZA PREVAJANJE IN LEKTORIRANJE TER INFORMACIJSKO-KNJIŽNIČNO DEJAVNOST
Lokacija: Rocenska cesta 56, Tacen, Ljubljana
T: 01 514 7217

 

SLUŽBA ZA UPRAVNO POSLOVANJE IN GRAFIKO
T: 01 428 44 95

 

SLUŽBA ZA INFORMATIKO