Skoči na vsebino

SEKRETARIAT

V. d. generalnega sekretarja: Erik Pagon

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 44 79 

F: 01 428 40 82

E: sekretariat.mnz(at)gov.si

  

Sekretariat zagotavlja kontinuiteto dela ministrstva in opravlja naloge na področju organizacije ministrstva, finančnega in materialnega poslovanja, upravljanja s kadrovskimi viri, upravljanja odnosov z uporabniki, poslovanja z dokumentarnim gradivom, upravljanja kakovosti, informatike, pravnih zadev, prevajanja in lektoriranja, grafične dejavnosti ter knjižničarske dejavnosti. Sekretariat izvaja naloge v zvezi z upravljanjem premoženja Republike Slovenije, ki ga uporablja ministrstvo.

 

Enote sekretariata:

 

URAD ZA ORGANIZACIJO IN KADRE
T: 01 428 43 92


Služba za delovnopravne zadeve
T: 01 428 43 92

 

Služba za kadrovske zadeve
T: 01 428 43 92

 

Služba za varnost in zdravje pri delu
Lokacija: Kotnikova 8
T: 01 428 40 38
 
URAD ZA FINANČNE ZADEVE IN NABAVO
T: 01 428 41 24

 

Služba za računovodstvo
T: 01 428 43 84

 

Služba za proračun in finance
T: 01 428 45 40

 

Služba za javna naročila in nabave
T: 01 428 40 54

 

Služba za evropska sredstva
T: 01 428 41 24

 

URAD ZA LOGISTIKO
T: 01 428 42 43

 

Služba za investicije, vzdrževanje in upravljanje zgradb
T: 01 428 42 41

 

Služba za opremljanje in upravljanje z materialnimi sredstvi
Lokacija: Vodovodna 93a, Ljubljana
T: 01 428 56 27

 

Služba za nastanitev in prehrano 
Lokacija: Rocenska 56, Ljubljana Šmartno
T: 01 514 71 67  

 

Center za oskrbo Gotenica
Lokacija: Gotenica 1, Kočevska reka
T: 01 898 65 10 

 

Služba za ravnanje s stvarnim premoženjem

T: 01 428 40 32

 

PRAVNA SLUŽBA
T: 01 428 44 21

 

SLUŽBA ZA PREVAJANJE IN LEKTORIRANJE TER INFORMACIJSKO-KNJIŽNIČNO DEJAVNOST
Lokacija: Rocenska cesta 56, Tacen, Ljubljana
T: 01 514 7217

 

SLUŽBA ZA UPRAVNO POSLOVANJE IN GRAFIKO
T: 01 428 44 95

 

SLUŽBA ZA INFORMATIKO