Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM


Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje stvarnega premoženja (premičnin in nepremičnin). Postopki za ravnanje s stvarnim premoženjem so določeni z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Na Ministrstvu za notranje zadeve je za izvedbo teh postopkov, razen postopkov, ki se vodijo po predpisih o javnem naročanju, pristojna služba za ravnanje s stvarnim premoženjem v uradu za logistiko. V okviru teh postopkov je Ministrstvo za notranje zadeve kot upravljavec državnega premoženja dolžno objavljati javne dražbe, javna zbiranja ponudb, namere o oddaji stvarnega premoženja v najem, namere o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, namere o ustanovitvi služnosti, namere o ustanovitvi stavbne pravice in namere o sklenitvi neposredne pogodbe. Javne dražbe in javna zbiranja ponudb so hkrati objavljena tudi v Uradnem listu RS