Skoči na vsebino

JAVNE DRAŽBE

 

- Prodaja zemljišča parc. št. 737/7, k.o. 804 Radlje ob Dravi, objava