Skoči na vsebino

JAVNE DRAŽBE

 

- Ponovna prodaja poslovne stavbe v Ormožu, Vrazova ulica 2,objava

 

- Prodaja zemljišč parc. št. 930/11 in parc. št. 930/26, obe k.o. 1321 Leskovec, objava