Skoči na vsebino

NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

- Oddaja nepremičnin v k.o. Gotenica v zakup v 2 (dveh) sklopih, objava, obrazec št. 1, SKLOP 1-seznam, obrazec št. 2, SKLOP 2-seznam