Skoči na vsebino

SPECIALNA KNJIŽNICA

  

 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

SEKRETARIAT

Služba za prevajanje in lektoriranje ter informacijsko-knjižnično dejavnost

 

Osnovni podatki o specialni knjižnici

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Rocenska cesta 56, Tacen, Ljubljana Šmartno 
T: 01 514 7217

F: 01 514 7227
E: library.mnz(at)gov.si


Uradne ure

ponedeljek, torek, sreda, petek: od 9.00 do 14.00
četrtek: od 9.00 do 15.30

 


Kratka zgodovina knjižnice
Zametki knjižnice segajo v leto 1954, ko je bila vzpostavljena priročna knjižnična zbirka kriminalističnega oddleka tedanjega Državnega sekretariata za notranje zadeve. Knjižnica z informacijsko in dokumentacijsko dejavnostjo je od leta 1981 do 2012 delovala v pritličju prostorov Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) in je nosilka knjižnične-informacijske službe organov za notranje zadeve. S septembrom 2012 se je knjižnica preselila na lokacijo: Policijska akademija, Tacen, Rocenska ulica 56.

 


Bistvene naloge Specialne knjižnice MNZ
• razvija knjižnično-dokumentacijski in informacijski sistem MNZ in Policije;
• izbira, nabavlja, strokovno obdeluje, izposoja, hrani in varuje knjižnično gradivo;
• izgrajuje lastno specializirano bazo podatkov in se vključuje v nacionalni knjižnični informacijski  in raziskovalni sistem;
• zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
• svetuje in nudi specializirane informacijske storitve;
• usposablja uporabnike knjižnice za učinkovito in samostojno uporabo informacijskih virov in storitev;
• vključuje se v tuje informacijske sisteme, sodeluje s specialnimi knjižnicami in informacijskimi centri sorodnih profilov.

 

 Čitalnica

• V čitalnici lahko brskate po strokovnih revijah in časnikih, priročnikih, enciklopedijah, slovarjih, brošurah, prospektih itd.

• Knjižnično gradivo je razvrščeno v prostem dostopu po strokovnih področjih - po univerzalni decimalni klasifikaciji.

• Na voljo so tudi razstavljene knjižne novosti.

• PC delovna mesta omogočajo, da pregledujete zbirke podatkov, zgoščenke, urejate svoje dokumente, brskate po internetu in tiskate rezultate poizvedb.

• Člani knjižnice (zaposleni na MNZ in organov v sestavi) lahko naročajo gradivo po e-pošti. 


Fond

• 30.630 knjižničnih enot.
• Letni prirast knjig: 224

• Naslovi serijskih publikacij: 28 enot domačih in 23 tujih serijskih publikacij.