Skoči na vsebino

STORITVE

 

Izposoja

Iz lastnega knjižnega fonda: po organizacijskih enotah, na dom, v čitalnici. Na dom ne izposojamo revij in referenčnega gradiva (slovarji, enciklopedije, ...). Čas izposoje je tri tedne. Prosimo, da upoštevate delovni čas knjižnice! V zvezi z izposojo lahko koristite tudi storitev MOJA KNJIŽNICA, ki omogoča naslednje:
- podaljševanje roka za vrnitev izposojenega knjižničnega gradiva

- vpogled v razvid izposojenega knjižničnega gradiva

- vpogled v razvid rezerviranega knjižničnega gradiva
Za podaljševanje in vpogled boste potrebovali številko članske izkaznice in geslo (geslo dobite pri izposoji).

Najbolj brane knjige člani specialne knjižnice MNZ lahko dobijo vpogled v seznam najbolj branih knjig idr. Geslo za dostop do tega seznama je možno dobiti pri izposoji.

Medknjižnična izposoja gradiva iz tujine poteka preko CTK, UKM, NUK, vendarle v primeru, ko gradiva ni mogoče dobiti po medknjižnični izposoji z domačimi knjižnicami, sodelujočimi v sistemu COBISS. Zunanji uporabniki imajo dostop do relevantnega medknjižničnega gradiva v skladu s pravili medknjižnične izposoje v Sloveniji.

Naročilo za nabavo literature
Naročilo za retrospektivno poizvedbo - rp
Naročilo za medknjižnično izposojo
Obrazec za bibliografijo

Uvajanje uporabnikov

- Priročnik za informacijsko opismenjevanje uporabnikov za analizo, organizacijo in iskanje podatkov/informacij s poudarkom na kriminaliteti (5. izdaja)
Kontaktna oseba za vaša mnenja in strokovne spodbude ali predloge: g. dr. Karl Petrič, telefon: 01 514-7247
- informacijsko opismenjevanje uporabnikov (poizvedovanje po lokalnem računalniškem katalogu COBISSMNZRS in drugih informacijskih virih (vsak četrtek od 14.00 do 15.30). Telefon: 01 514-7217
- posebne storitve za člane specialne knjižnice MNZ (gl. DKIP)

 
Lokalna zbirka podatkov - COBISSMNZRS

Od leta 1997 dalje:
- je del javno dostopnega uporabniškega kataloga Slovenije - OPAC
- COBIB - javno dostopna bibliografska zbirka podatkov vseh sodelujočih knjižnic v bibliografskem kooperativnem online sistemu in storitvah Slovenije - COBISS
- Bibliografija raziskovalcev - možnost vpogleda v bibliografijo raziskovalcev in izpis

klasični katalogi - obdobje od 1955 do 1990:
- Avtorski abecedni katalog
- Naslovni abecedni katalog
- Stvarni katalog
- Dokumentacijska kartoteka (članki s ključnimi besedami in izvlečki)