Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

HAAŠKI PROGRAM 2004-2009

 

Evropski svet je na zasedanju v Tampereju leta 1999 določil prvi večletni politični okvir za področje pravosodja in notranjih zadev. V naslednjih petih letih so bili postavljeni temelji skupne azilne politike in politike priseljevanja, usklajevanja nadzora meja ter tesnejšega policijskega in pravosodnega sodelovanja na podlagi vzajemnega zaupanja in priznavanja.

 

Na podlagi ocene izvajanja programa iz Tampereja in predlogov Komisije za nadaljevanje dela na področju pravosodja in notranjih zadev, je nastal novi, drugi večletni program. Haaški program je postavil prioritete in opredelil usmeritve za obdobje od 2004 do 2009, sprejet pa je bil na zasedanju Evropskega sveta 5. in 6. novembra 2004 v Bruslju. Evropski svet je ob sprejemu programa hkrati tudi pozval Evropsko komisijo, da pripravi akcijski načrt za njegovo implementacijo, v katerem bodo (splošni) cilji in prioritete programa preoblikovani v konkretne ukrepe in aktivnosti, določen pa naj bi bil tudi jasen časovni načrt za njihovo izvedbo. Akcijski načrt je na predlog Komisije sprejel Svet za pravosodje in notranje zadeve na zasedanju junija 2005.

 

Glavni cilji Haaškega programa so bili:

 

- izboljšanje skupnih zmogljivosti Unije in njenih držav članic pri zagotavljanju temeljnih pravic, minimalnih postopkovnih zaščitnih ukrepov in dostopa do sodnega varstva;

- zagotavljanje zaščite v skladu z Ženevsko konvencijo o beguncih in drugimi mednarodnimi pogodbami za osebe v stiski;
- uravnavanje tokov priseljevanja in kontrola zunanjih meja Unije;
- boj proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu in zatiranju nevarnosti terorizma;
- uporaba potenciala Europola in Eurojusta;
- nadaljnje uresničevanje vzajemnega priznavanja sodnih odločb in potrdil tako v civilnih kot v kazenskih zadevah in
- odprava pravnih in sodnih ovir v sporih v civilnih in družinskih zadevah s čezmejnimi posledicami.

 

Eden od najbolj pomembnih dosežkov v obdobju izvajanja Haaškega programa je širitev schengenskega območja (države srednje in vzhodne Evrope 21. 12. 2007, Švica 12. 12. 2008) in vključitev določb Prümske pogodbe v pravni okvir EU. Izvajanje programa je zaznamoval pristop 12 novih držav članic k EU leta 2004 in 2007, ki je preoblikoval Unijo in njen način delovanja.

 

Na splošno lahko rečemo, da sta tako Haaški program kot tudi program iz Tempereja vzpostavila visoko stopnjo varnosti državljanov v članicah EU in v širši regiji, ob tem pa velik pomen pripisala tudi spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Glavni cilj političnih smernic na področju notranjih zadev, tj. oblikovanje uravnoteženega področja svobode, varnosti in pravice za državljane EU, je bil torej vsaj do neke mere dosežen.