Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TWINNING PROJEKTI, EVROPSKE SUBVENCIJE


Sistem upravljanja s projekti tesnega medinstitucionalnega sodelovanja, programi bilateralne tehnične pomoči in s projekti za sofinanciranje iz evropskih sredstev


Republika Slovenija je v zadnjih letih sprejela vrsto mednarodnih zavez in aktov, v katerih se je opredelila, da bo bistveno povečala sredstva in udeležbo v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. V okviru svojih zunanjepolitičnih prioritet in mednarodne razvojne pomoči Republika Slovenija kot članica EU tudi že dalj časa sodeluje v projektih tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (TMIS). Slovenija pa sodeluje tudi v programih bilateralne tehnične pomoči na podlagi memorandumov o soglasju  z državami Zahodnega Balkana (sporazumi o razvojenm sodelovanju).

Obliki sodelovanja se razlikujeta, čeprav se kot prejemnice pomoči oz. beneficiarke lahko pojavljajo iste tretje države. Poglavitne razlike teh oblik sodelovanja so: vir financiranja, trajanje oz. intenzivnost sodelovanja, format sodelovanja ter geografska dimenzija.  


Posebnega pomena pa so projekti,kjer je beneficiar Slovenija, bodisi sama, bodisi v partnerstvu z drugimi državami članicami in s ciljem čim bolje implementirati ukrepe EU in s tem tudi področne politike unije. Tovrstne aktivnosti za pridobivanje evropskih sredstev pa so izjemno pomembne tudi za usodo raznih projektov ministrstva.

Zaradi pravočasne in učinkovite koordinacije priprave in sodelovanja v projektih je bilo ustanovljeno posebno koordinacijsko telo - Projektni svet za evropska sredstva (PS ES).

 


Več o tem

 

 

Poročilo o pridobivanju evropskih sredstev za obdobje 2007-2011

 

Poleg sredstev iz Splošnega programa "Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov" Ministrstvo na notranje zadeve poskuša pridobiti tudi čim več sredstev za sofinanciranje projektov iz drugih evropskih virov. Ministrstvo je tako v letih od 2009 do danes že pridobilo donacije iz posebnega programa za preprečevanje in boj proti kriminalu (ISEC) in programa Hercule II Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF). Sofinancirani so bili različni projekti, ki so namenjeni nabavi tehnične opreme, izboljšanju operativnega sodelovanja med organi pregona in različnim oblikam usposabljanja.