Skoči na vsebino

VODSTVO

Ministrica

Mag. Vesna Györkös Žnidar

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 47 21

F: 01 428 49 72

E: gp.mnz(at)gov.si

 


Mag. Vesna Györkös Žnidar, rojena leta 1977, je leta 2001 diplomirala na Pravni fakulteti v Mariboru Univerze v Mariboru. Leta 2003 je opravila pravniški državni izpit. Leta 2005 je uspešno zaključila magistrski študij na The London School of Economics and Political Science v Veliki Britaniji, smer Pravo EU.  


Vesna Gyorkös Žnidar je v svoji karieri delovala v ključnih pravosodnih podsistemih, v katerih prav policijski oziroma relevantni inšpekcijski postopki igrajo ključno vlogo pri sankcioniranju družbenih odklonov.


Svojo karierno pot je začela na Višjem sodišču v Mariboru in v eni od notarskih pisarn,  nadaljevala pa v Uradu za preprečevanje pranja denarja, v okviru katerega je bila članica slovenske delegacije v Odboru strokovnjakov Evrope za ocenjevanje ukrepov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja. Leta 2006 se je zaposlila v Banki Slovenije, kjer je pridobila bogate izkušnje v mednarodni bančni sferi v sklopu sodelovanja z ECB pri udeležbi Banke Slovenije v Evrosistemu.


Leta 2012 je odprla odvetniško pisarno in ta poklic kot samostojna odvetnica opravljala do nastopa mandata, predvsem s področja kazenskega prava.


Kot ministrica za notranje zadeve navedena znanja in izkušnje uporablja predvsem pri usmeritvah v odnosu do nadzora nad zakonitostjo, strokovnostjo ter spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri izvajanju policijskih pooblastil in opravljanju nalog policije. 

 

Državni sekretar

Boštjan Šefic

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: 01 428 43 24

F: 01 428 49 72

E: gp.mnz(at)gov.si

 

Boštjan Šefic je rojen leta 1962 v Kranju, kjer tudi ves čas živi. V Kranju je končal gimnazijo, leta 1994 pa ob delu diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve (danes Fakulteta za varnostne vede). Kasneje je študij nadaljeval na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Leta 2003 je diplomiral, leta 2006 pa je na isti fakulteti pridobil še naziv specialist organizacije in managementa. Od leta 1988 je bil zaposlen v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve in kasnejšem Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, nato se je zaposlil v Varnostno-informativni službi, potem pa še v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). V tem času je opravljal različne naloge, v zadnjih letih dela v Sovi pa je bil od februarja 2000 do oktobra 2003 vodja kabineta direktorja, nato krajši čas operativni vodja, od januarja 2004 pa namestnik direktorja agencije. Na tem mestu je ostal vse do konca septembra 2007. Od oktobra 2007 do aprila 2013 je bil zaposlen kot izvršni direktor v podjetju ECOSEC poslovno svetovanje, d. o. o., zatem pa je bil imenovan za državnega sekretarja v MNZ.
 

Od leta 2000 je bil aktivno vključen v delo Sveta za nacionalno varnost in njegovega sekretariata, kasneje tudi v delo Medresorske delovne skupine za boj proti terorizmu. Sodeloval je tudi v drugih medresorskih delovnih skupinah, različnih delovnih telesih EU in NATO. Bil je tudi član evalvacijskih skupin za oceno pripravljenosti posameznih držav članic EU na področju boja proti terorizmu.

 

V tem času je občasno sodeloval s strokovnimi prispevki na Dnevih varstvoslovja in drugih strokovnih srečanjih, priložnostno je predaval tudi kot zunanji strokovnjak študentom na FDV, mednarodnih konferencah in strokovnih posvetih, s čimer je nadaljeval tudi po odhodu iz Sove.

 

Boštjan Šefic je ustanovni član nevladne organizacije Balkanski center za sodelovanje in razvoj (Balkan Center for Cooperation and Development – BCCD) s sedežem v Tirani. Je član njegovega Upravnega odbora.

 

Državni sekretar
Andrej Špenga

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana
T: 01 428 43 24
F: 01 428 49 72
E: gp.mnz(at)gov.si

 

Andrej Špenga, rojen leta 1978, je leta 2005 končal izobraževanje na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike - elektronike.


Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju SMM proizvodni sistemi, d. o. o., kot projektant – programer in bil tam zaposlen do leta 2007. Zatem se je zaposlil na Ministrstvu za obrambo v Obveščevalno varnostni službi za področje protiobveščevalno in varnostnih zadev.

 

Sodeloval je v številnih projektih Ministrstva za obrambo. Je tudi vodja in član različnih delovnih in medresorskih skupin znotraj Ministrstva za obrambo in Vlade Republike Slovenije. Leta 2010 je opravil usposabljanje s področja varnostne politike, dokumentacijske varnosti, osebne varnosti, fizične varnosti, informacijske varnosti, INFOSEC-a in industrijske varnosti na NATO School v Oberammergau v Nemčiji. Leta 2011 je sodeloval v mednarodni operaciji KFOR.


Andrej Špenga je prejemnik različnih priznanj Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske. Tako je leta 2014 prejel tudi medaljo ministra za obrambo za uspešno in prizadevno opravljanje nalog.