Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VODSTVO

Minister

Boštjan Poklukar

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: (01) 428 47 21

E: gp.mnz(at)gov.si


Boštjan Poklukar, rojen 27. 1. 1971, je magister javne uprave. Je udeleženec vojne za Slovenijo, od leta 1991 je zaposlen na Ministrstvu za obrambo. V Slovenski vojski je opravljal različne naloge in dolžnosti, udeležil se je številnih strokovnih vojaških izobraževanj in usposabljanj. V vojaški karieri je dosegel čin višjega štabnega vodnika in bil odlikovan z bronasto medaljo generala Maistra, srebrno medaljo Slovenske vojske in spominskim znakom Stražnice 1991. Od leta 2015 je delal na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer je opravljal različne naloge na področju podpore upravljanju zaščite, reševanja in pomoči, svetoval vodstvu pri odnosih z javnostmi in organizaciji dogodkov.

 

Leta 2015 je aktivno sodeloval pri spoprijemanju s t. i. begunsko krizo. Od leta 2017 je vodil Center za obveščanje Kranj. Redno predava o protokolu, občasno tudi o podpori upravljanju in vodenju, sodelovanju nacionalnovarnostnih podsistemov pri spoprijemanju z različnimi kriznimi stanji, o odnosih z javnostmi in obrambnem sistemu. Je avtor knjige Delam protokol. Z družino živi na Bledu.

 

 

 

Državna sekretarka

Mag. Melita Šinkovec

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: (01) 428 47 21

E: gp.mnz(at)gov.si

 

Mag. Melita Šinkovec, rojena 28. 3. 1978, je magistrica obramboslovja. Po končani gimnaziji se je leta 1997 vpisala na Visoko policijsko-varnostno šolo. Znanje o delovanju in ustroju sistema nacionalne varnosti je nadgrajevala med magistrskim študijem obramboslovja na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2004 se je zaposlila na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije in opravljala različne naloge s področja večstranskega sodelovanja z državami Jugovzhodne Evrope glede obrambe, sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah ter poslovnega načrtovanja.

 

Med pripravami na predsedovanje Slovenije Svetu EU in samim predsedovanjem je delovala na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju. Dvakrat je bila napotena na Natovo misijo ISAF v Afganistanu, kjer je delovala kot civilna funkcionalna strokovnjakinja s področja civilno-vojaškega sodelovanja. V okviru Natove misije je na Kosovu opravljala delo politične svetovalke poveljnika KFOR.

 

Od 14. septembra 2018 je bila vodja Kabineta ministra na Ministrstvu za notranje zadeve.

 

 

 

Državni sekretar
Mag. Sandi Čurin

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
Lokacija: Litostrojska cesta 54, 1501 Ljubljana

T: (01) 428 47 21

E: gp.mnz(at)gov.si

 

Sandi Čurin, rojen leta 1967 v Kopru, je diplomiral na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani leta 1996. Za tem je nadaljeval izobraževanje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in ga kot magister znanosti zaključil leta 2003. Oba študija je opravljal ob delu in pri tem gradil vzporednice med prakso ter teorijo. Od leta 1992 je bil zaposlen na Policijski upravi Koper v tedanjem Uradu kriminalistične policije, kjer je leta 1996 prevzel vodenje skupine za organizirane kriminalne združbe.

 
Leta 2001 je svojo kariero nadaljeval na Ministrstvu za notranje zadeve v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, kjer je vseskozi pokrival tematike s področja organizirane kriminalitete, obravnavane v okviru različnih mednarodnih organizacij (OVSE, Svet Evrope, Združeni narodi …). V letu 2004 je v kabinetu ministra opravljal naloge svetovalca za sistemske zadeve s področja dela policije, od leta 2005 pa ponovno v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje kot nosilec kompleksnejših evropskih projektov v regiji Jugovzhodne Evrope.

 

Leta 2002 je bil s strani Vlade Republike Slovenije imenovan za nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi. Kot prvi na tem področju je v celoti vzpostavil institucionalni sistem delovanja in vodenja medresorske delovne skupine tudi z vključitvijo nevladnih organizacij. Je pobudnik neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi, podprte s strani ministrov Brdo procesa in član različnih evropskih ter mednarodnih forumov na tem področju.


Sandi Čurin je avtor večjega števila strokovnih prispevkov s področja preprečevanja in boja proti trgovini z ljudmi, nezakonitih migracij in korupcije. Občasno je gostujoči predavatelj na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, redno izvaja usposabljanja za javne uslužbence in je aktivno udeležen v javnih nastopih, komentarjih ter razpravah s svojega delovnega področja.