Skoči na vsebino

ZAPOSLOVANJE


Ministrstvo za notranje zadeve sprejema nove kadre v okviru prostih delovnih mest in v okviru dovoljene kvote zaposlitev, ki jo določa Skupni kadrovski načrt organov državne uprave v skladu z veljavnimi predpisi. To so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih in Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih.

 

Za zaposlitev uradnikov se po predhodnih postopkih pred novo zaposlitvijo izvajajo javni natečaji, medtem ko postopek zaposlitve na strokovno-tehničnih delovnih mestih določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivna pogodba.


Skladno z omenjeno zakonodajo vse javne natečaje in javne objave objavljamo na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje, po potrebi pa tudi v Uradnem listu ali v dnevnem časopisju.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta podsekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Službi za informatiko.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalca v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre, Službi za delovnopravne zadeve.

Obvestilo o končanem javnem natečaju


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta »svetovalec – pripravnik« (šifra DM 27709) v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre, Službi za kadrovske zadeve.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta podsekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge, Sektorju za varnostno načrtovanje.

Obvestilo o končanem natečajnem postopku


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta inšpektorja (šifra DM 40013) v Ministrstvu za notranje zadeve, Inšpektoratu RS za notranje zadeve.

Obvestilo o končanem javnem natečaju


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta svetovalca-pripravnika v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za finančne zadeve in nabavo, Službi za javna naročila in nabave.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku


Obvestilo o končanem izbirnem postopku za zasedbo uradniškega delovnega mesta "svetovalec-pripravnik" (šifra dm 27708) v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za logistiko, Službi za ravnanje s stvarnim premoženjem.