Skoči na vsebino

ZAPOSLOVANJE


Ministrstvo za notranje zadeve sprejema nove kadre v okviru prostih delovnih mest in v okviru dovoljene kvote zaposlitev, ki jo določa Skupni kadrovski načrt organov državne uprave v skladu z veljavnimi predpisi. To so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih in Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih.

 

Za zaposlitev uradnikov se po predhodnih postopkih pred novo zaposlitvijo izvajajo javni natečaji, medtem ko postopek zaposlitve na strokovno-tehničnih delovnih mestih določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivna pogodba.


Skladno z omenjeno zakonodajo vse javne natečaje in javne objave objavljamo na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje, po potrebi pa tudi v Uradnem listu ali v dnevnem časopisju.

Obvestilo o neuspelem internem natečaju


Obvestilo o neuspelem internem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta inšpekotrja v MNZ, Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve

Obvestilo o končanem izbirnem postopku


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta "višji svetovalec" (šifra dm 25262) v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za logistiko, Službi za ravnanje s stvarnim...

Obvestilo o končanem internem natečaju


Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višjega svetovalca (šifra DM 25251) v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre, Službi za...

Obvestilo o končanem javnem natečaju


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta »svetovalec« v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, Uradu za migracije, Sektorju...

Obvestilo o neuspelem internem natečaju


Obvestilo o neuspelem internem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM 25251) v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre, Službi za kadrovske zadeve.

Obvestilo o končanem javnem natečaju


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec« (šifra DM 40017) v Ministrstvu za notranje zadeve, Inšpektoratu RS za notranje zadeve.

Obvestilo o končanem javnem natečaju


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta "svetovalec" (šifra DM 20607) v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, Uradu za...