Skoči na vsebino

ZAPOSLOVANJE


Ministrstvo za notranje zadeve sprejema nove kadre v okviru prostih delovnih mest in v okviru dovoljene kvote zaposlitev, ki jo določa Skupni kadrovski načrt organov državne uprave v skladu z veljavnimi predpisi. To so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih in Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih.

 

Za zaposlitev uradnikov se po predhodnih postopkih pred novo zaposlitvijo izvajajo javni natečaji, medtem ko postopek zaposlitve na strokovno-tehničnih delovnih mestih določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivna pogodba.


Skladno z omenjeno zakonodajo vse javne natečaje in javne objave objavljamo na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje, po potrebi pa tudi v Uradnem listu ali v dnevnem časopisju.

21. 11. 2017Zaposlovanje

Obvestilo o neuspelem internem natečaju

Obvestilo o neuspelem internem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Inšpektoratu RS za notranje zadeve

20. 10. 2017Zaposlovanje

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta »višji svetovalec« (šifra DM 25095) v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo,...

29. 9. 2017Zaposlovanje

Obvestilo o neuspelem internem natečaju

Obvestilo o neuspelem internem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta vodja oddelka v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za logistiko, Službi za opremljanje in upravljanje z materialnimi sredstvi, Oddelku...

16. 8. 2017Zaposlovanje

Obvestilo o končanem izbirnem postopku

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo dveh uradniških delovnih mest "svetovalec-pripravnik" (šifra DM 27581) za določen čas v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre,...

8. 5. 2017Zaposlovanje

Obvestilo o končanem javnem natečaju

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo dveh uradniških delovnih mest »inšpektor« (šifra DM 40010) v Ministrstvu za notranje zadeve, Inšpektoratu RS za notranje zadeve.

10. 4. 2017Zaposlovanje

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta koordinator VI v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre, Službi za kadrovske zadeve.

2. 3. 2017Zaposlovanje

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta koordinator VII/1 (šifra DM 26044) v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre, Službi...

Prva stranPrejšnja stran Prva Prejšnja stran Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej Naslednja stran Zadnja Zadnja stranNaslednja stran