Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAPOSLOVANJE


Ministrstvo za notranje zadeve sprejema nove kadre v okviru prostih delovnih mest in v okviru dovoljene kvote zaposlitev, ki jo določa Skupni kadrovski načrt organov državne uprave v skladu z veljavnimi predpisi. To so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih in Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih.

 

Za zaposlitev uradnikov se po predhodnih postopkih pred novo zaposlitvijo izvajajo javni natečaji, medtem ko postopek zaposlitve na strokovno-tehničnih delovnih mestih določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivna pogodba.


Skladno z omenjeno zakonodajo vse javne natečaje in javne objave objavljamo na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje, po potrebi pa tudi v Uradnem listu ali v dnevnem časopisju.

Javna objava - položaj GENERALNEGA SEKRETARJA


Ministrstvo za notranje zadeve: GENERALNI SEKRETAR v Ministrstvu za notranje zadeve (objava: 13.8.2010 - rok za prijavo: 15 dni)

Interna objava - prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC


Ministrstvo za notranje zadeve: VIŠJI SVETOVALEC v Uradu za finančne zadeve in nabavo, Službi za nabave, Oddelku za nabave opreme

Interna objava - prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC


Ministrstvo za notranje zadeve: VIŠJI SVETOVALEC v Uradu za finančne zadeve in nabavo, Službi za nabave, Oddelku za nabave opreme

Interna objava - prosto uradniško delovno mesto SVETOVALEC


Ministrstvo za notranje zadeve: SVETOVALEC v Kabinetu ministrice

Javna objava - prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC


Ministrstvo za notranje zadeve: VIŠJI SVETOVALEC v Sekretariatu, Službi za informatiko

Obvestilo o končanem postopku javne objave


VOZNIK V v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za logistiko, Službi za materialno tehnične zadeve, Oddelku avtopark in avtomehanične delavnice.

Javna objava - prosto strokovno-tehnično delovno mesto ADMINISTRATOR V


Ministrstvo za notranje zadeve: ADMINISTRATOR V v Sekretariatu, Službi za upravno poslovanje in grafiko