Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAPOSLOVANJE


Ministrstvo za notranje zadeve sprejema nove kadre v okviru prostih delovnih mest in v okviru dovoljene kvote zaposlitev, ki jo določa Skupni kadrovski načrt organov državne uprave v skladu z veljavnimi predpisi. To so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih in Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih.

 

Za zaposlitev uradnikov se po predhodnih postopkih pred novo zaposlitvijo izvajajo javni natečaji, medtem ko postopek zaposlitve na strokovno-tehničnih delovnih mestih določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivna pogodba.


Skladno z omenjeno zakonodajo vse javne natečaje in javne objave objavljamo na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje, po potrebi pa tudi v Uradnem listu ali v dnevnem časopisju.

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja


Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo delovnega mesta »svetovalec« v MNZ, Sekretariatu, Službi za informatiko.

Obvestilo o zaključenem postopku javne objave


Obvestilo o zaključenem postopku javne objave za zasedbo prostega delovnega mesta računovodja VII/2-I v MNZ RS, Sekretariatu, Uradu za finančne zadeve in nabavo, Službi za računovodstvo

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja


Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta upravnik VI v MNZ RS, Sekretariatu, Uradu za logistiko, Službi za prehrano, stanovanja in počitniške zadeve, Oddelku za počitniške zadeve

Poziv za evidentiranje kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake za civilno-vojaško sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah na obrambnem področju


Ministrstvo za notranje zadeve poziva zainteresirane javne uslužbence za evidentiranje civilnih funkcionalnih strokovnjakov za civilno-vojaško sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah na obrambnem področju.

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja


Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta koordinator VII/1 v MNZ RS, Sekretariatu, Uradu za finančne zadeve in nabavo, Službi za nabave, Oddelku za nabavo opreme

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja


Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo dveh prostih strokovno-tehničnih delovnih mest računovodja V v MNZ RS, Sekretariatu, Uradu za finančne zadeve in nabavo, Službi za računovodstvo