Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAPOSLOVANJE - STRAN 2 OD 21


Ministrstvo za notranje zadeve sprejema nove kadre v okviru prostih delovnih mest in v okviru dovoljene kvote zaposlitev, ki jo določa Skupni kadrovski načrt organov državne uprave v skladu z veljavnimi predpisi. To so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih in Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih.

 

Za zaposlitev uradnikov se po predhodnih postopkih pred novo zaposlitvijo izvajajo javni natečaji, medtem ko postopek zaposlitve na strokovno-tehničnih delovnih mestih določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivna pogodba.


Skladno z omenjeno zakonodajo vse javne natečaje in javne objave objavljamo na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje, po potrebi pa tudi v Uradnem listu ali v dnevnem časopisju.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku


Obvestilo o končanem izbirnem postopku za zasedbo uradniškega delovnega mesta "svetovalec-pripravnik" (šifra dm 27708) v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za logistiko, Službi za ravnanje s stvarnim premoženjem.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta svetovalec (šifra DM 25621) v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre, službi za kadrovske zadeve

Obvestilo o končanem javnem natečaju


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo delovnega mesta višji svetovalec (šifra DM 25108) v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za logistiko, Službi za nastanitev in prehrano, Oddelku za...

Obvestilo o končanem izbirnem postopku


Obvestilo o končanem izbirnem postopku za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, Uradu za upravne notranje zadeve...

Obvestilo o končanem javnem natečaju


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta »podsekretar« v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za finančne zadeve in nabavo, Službi za javna naročila in nabave, Oddelku za...

Obvestilo o neuspelem internem natečaju


Obvestilo o neuspelem internem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta inšpekotrja v MNZ, Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve

Obvestilo o končanem izbirnem postopku


Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta "višji svetovalec" (šifra dm 25262) v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za logistiko, Službi za ravnanje s stvarnim...