Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAPOSLOVANJE - STRAN 21 OD 21


Ministrstvo za notranje zadeve sprejema nove kadre v okviru prostih delovnih mest in v okviru dovoljene kvote zaposlitev, ki jo določa Skupni kadrovski načrt organov državne uprave v skladu z veljavnimi predpisi. To so Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih in Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih.

 

Za zaposlitev uradnikov se po predhodnih postopkih pred novo zaposlitvijo izvajajo javni natečaji, medtem ko postopek zaposlitve na strokovno-tehničnih delovnih mestih določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivna pogodba.


Skladno z omenjeno zakonodajo vse javne natečaje in javne objave objavljamo na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na Zavodu RS za zaposlovanje, po potrebi pa tudi v Uradnem listu ali v dnevnem časopisju.

Interna objava - prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC


Ministrstvo za notranje zadeve: VIŠJI SVETOVALEC v Uradu za finančne zadeve in nabavo, Službi za nabave, Oddelku za nabave opreme

Interna objava - prosto uradniško delovno mesto SVETOVALEC


Ministrstvo za notranje zadeve: SVETOVALEC v Kabinetu ministrice

Javna objava - prosto uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC


Ministrstvo za notranje zadeve: VIŠJI SVETOVALEC v Sekretariatu, Službi za informatiko

Obvestilo o končanem postopku javne objave


VOZNIK V v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za logistiko, Službi za materialno tehnične zadeve, Oddelku avtopark in avtomehanične delavnice.

Javna objava - prosto strokovno-tehnično delovno mesto ADMINISTRATOR V


Ministrstvo za notranje zadeve: ADMINISTRATOR V v Sekretariatu, Službi za upravno poslovanje in grafiko

Obvestilo o končanem postopku javne objave


Kuhar IV v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za logistiko, Sektorju za prehrano, stanovanjske in počitniške zadeve, Oddelku za prehrano Ljubljana-Kotnikova

Obvestilo o zaključenem internem natečaju


Višji svetovalec v Ministrstvu za notranje zadeve, Sekretariatu, Uradu za finančne zadeve in nabavo, Službi za javna naročila