Skoči na vsebino

ARHV NOVIC

Nastanitev mladoletnikov brez spremstva v dijaških domovih v Postojni in Novi Gorici


Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep, da se mladoletnikom brez spremstva za obdobje od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 zagotavlja nastanitev v obliki pilotnega projekta v dijaških domovih v Postojni in Novi...

Predčasne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini


Občinska volilna komisija Mestne občine Koper je razpisala predčasne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini, ki se opravijo v nedeljo, 25. septembra 2016.

Prodaja nepremičnine v Kozini in šestih službenih psov


Ministrstvo za notranje zadeve objavlja ponovno prodajo nepremičnine v Kozini in zbiranje ponudb za prodajo šestih službenih psov.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku


Obvestilo o končanem izbirnem postopku za zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge, Sektorju za zasebno varstvo in občinska redarstva.

Število volilnih upravičencev za naknadni in svetovalni referendum v Občini Dol pri Ljubljani


Občinska volilna komisija Občine Dol pri Ljubljani je razpisala naknadni in svetovalni referendum v Občini Dol pri Ljubljani, ki se opravita v nedeljo, 18. 9. 2016.

Število volilnih upravičencev za nadomestne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko


Občinska volilna komisija Občine Brežice je razpisala nadomestne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko, ki se opravijo v nedeljo, 11. 9. 2016.

Obvestilo o končanem postopku internega natečaja


Obvestilo o končanem postopku internega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve.

ARHIV