Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARNOST IN NADZOR

Naloge policije v pravni državi so varstvo posameznika, njegove lastnine in skupnosti ob spoštovanju zakonov, človekovega dostojanstva, njegovih pravic in svoboščin ter legitimnih družbenih ciljev. Pri tem policija pristojnim institucijam države in civilne družbe omogoča ustrezen pregled nad njenim delom ter skrbi za učinkovit strokovni nadzor nad delom policistov. Policija kot profesionalna, odzivna, visoko strokovna in avtonomna organizacija s spoštovanjem prava zagotavlja javno varnost ter javni red in mir, odkriva storilce prekrškov in kaznivih dejanj ter o njihovem ravnanju zbira dokaze. Poleg tega opravlja tudi številne druge naloge, ki izhajajo iz Zakona o policiji.

Poleg pristojnih institucij v Republiki Sloveniji pomemben segment nadzora nad delom policije predstavljajo tudi ugotovitve mednarodnih organizacij in institucij, še posebej Evropskega odbora za preprečevanje mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja. 

Za inšpekcijski nadzor na področju notranjih zadev skrbi Inšpektorat RS za notranje zadeve, ki je tudi organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve.