Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POMEMBNA POJASNILA IN ODGOVORI ORGANA

 

Pristojnosti IRSNZ s področja volilne in referendumske zakonodaje

 

 

Statistika spremljanja volilnega molka na volitvah in referendumih v obdobju 2012 - 2018

 

Inšpekcijski nadzori in prekrškovni postopki IRSNZ na področju orožne zakonodaje -pojasnila, 13. 11. 2015

 

Najpogostejša vprašanja na področju nadzora orožja in strelišč - povzetek vprašanj in odgovori, 20. 11. 2015

 

 

 

Objava dokončnih in pravnomočnih inšpekcijskih odločb:

 

Področje zasebnega varovanja:

 

Varovanje javnih prireditev - nima izdelane ocene stopnje tveganja, načrta varovanja, ne zagotavlja predpisanega minimalnega obsega varovanja

 

 

 

Objava informacij javnega značaja, ki so jih prosilci zahtevali najmanj trikrat, na podlagi 6. točke 1 odstavka 10. člena ZDIJZ:

 

  1. Zaključni dokument v zadevi št. 061-16/2005
  2. Zaključni dokument v zadevi št. 061-106/2010
  3. Zaključni dokumant v zadevi št. 061-128/2015
  4. Zaključni dokument v zadevi št. 061-386/2010

 

 

Evidence organa: 

 

Evidenca nesreč na smučiščih v sezoni 2017/2018 in 2018/2019

 

Evidenca nesreč na smučiščih od 2013/2014 do 2016/2017 

 

 

 

 

Obvestilo o spremembi pristojnosti po Zakonu o prijavi prebivališča

 

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil dne 29. 7. 2016 objavljen nov Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16,  v nadaljevanju ZPPreb-1). Le – ta je skladno z 58. členom začel veljati 13. 8. 2016, uporabljati pa se je začel (razen določbe 56. člena) eno leto po uveljavitvi, to je 13. 8. 2017.

 

Od 13. 8. 2017 dalje Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, skladno s 44. členom zakona, nalog prekrškovnega organa za kršitve določb ZPPreb-1 ne opravlja več.

 

Postopki o prekrških, ki še niso bili zaključeni do 13. 8. 2017, do njihove pravnomočnosti še vodi Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve. Nove prejete predloge za uvedbo postopka o prekršku pa bo na podlagi drugega odstavka 23. člena v povezavi s četrtim odstavkom 65. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) odstopal v pristojno reševanje upravnim enotam.