Skoči na vsebino

POMEMBNI DOKUMENTI


Poročila:

 1. Reševanje pritožb zoper policijo - polletno poročilo 2016
 2. Letno poročilo MNZ za leto 2015
 3. Letno poročilo MNZ za leto 2014
 4. Letno poročilo MNZ za leto 2012
 5. Letno poročilo MNZ za leto 2011
 6. Letno poročilo MNZ za leto 2010
 7. Letno poročilo MNZ za leto 2009
 8. Ocene in stališča prebivalcev Slovenije o delu policije - poročilo, oktober 2014
 9. Javnomnenjska raziskava o stališčih prebivalcev RS o delu policije v letu 2009 - poročilo
 10. Reševanje pritožb zoper policijo - letno poročilo 2015
 11. Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2016
 12. Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2015
 13. Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2014
 14. Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2013
 15. Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2012
 16. Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2011
 17. Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2010
 18. Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2009
 19. Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2008
 20. Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2007
 21. Poročilo o delu Inšpektorata RS za notranje zadeve za leto 2006


Navodila, priporočila:

 1. Navodila za izdelavo fotografij za biometrične potne liste, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja (pdf)

 

Programi, strategije:

 1. Program dela Ministrstva za notranje zadeve za leto 2016
 2. Program dela Ministrstva za notranje zadeve za leto 2015
 3. Načrt dela Ministrstva za notranje zadeve za leto 2014
 4. Program dela Ministrstva za notranje zadeve za leto 2013
 5. Program dela Ministrstva za notranje zadeve za leto 2012
 6. Program dela Ministrstva za notranje zadeve za leto 2011
 7. Program dela Ministrstva za notranje zadeve za leto 2010
 8. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016
 9. Strategija sodelovanja Ministrstva za notranje zadeve v mednarodnih civilnih misijah 2010 - 2015
 10. Strategija notranje varnosti EU

 

Analize, judikati:

 1. Zbir judikatov s področja policijskih nalog in pooblastil (2014-2015)
 2. Analiza judikatov s področja policijskih nalog in pooblastil - junij 2014
 3. Analiza judikatov s področja policijskih nalog in pooblastil - maj 2012
 4. Analiza izvajanja Zakona o društvih
 5. Analiza izvajanja Zakona o orožju

 

Drugi pomembni dokumenti:

 1. Pravilnik o lastni dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve
 2. Cenik storitev in blaga lastne dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve
 3. Spremembe in dopolnitve cenika storitev in blaga lastne dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve (30. 7. 2014)
 4. Cenik storitev in blaga lastne dejavnosti MNZ, Urada za logistiko in policijskih uprav za področje prehrane
 5. Cenik usposabljanja za cestninske nadzornike
 6. Poslovnik komisije za preizkus strokovne usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki
 7. Sklep o višini stroškov komisije za preverjanje strokovne usposobljenosti za delo z eksplozivi
 8. Sklep o ustanovitvi Strokovnega sveta za policijsko pravo in policijska pooblastila
 9. Pregled izobraževalnih vsebin za področje obvladovanja gospodarske kriminalitete
 10. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah MNZ za potrebe Policije
 11. Pravilnik o počitniški dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve
 12. Načrti dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije ob naravnih in drugih nesrečah: 
 • Načrt dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije ob poplavah
 • Načrt dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve ob nesreči zrakoplova
 • Načrt dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih
 • Načrt dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve ob jedrski ali radiološki nesreči
 • Načrt dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije ob potresu
 • Načrt dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije ob železniški nesreči
 • Načrt pripravljenosti Ministrstva za notranje zadeve na pandemijo gripe
 • Načrt dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije ob velikem požaru v naravnem okolju
 • Načrt dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi