Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOKUMENTI, PREBIVALIŠČE, MATIČNE ZADEVE


ZAKONI:

 1. Zakon o osebnem imenu - ZOI-1 (Uradni list RS, št. 20/06)
 2. Zakon o matičnem registru - ZMatR (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo)
 3. Zakon o osebni izkaznici - ZOIzk-1 (Uradni list RS, št. 35/11)
 4. Zakon o potnih listinah - ZPLD-1 (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo)
 5. Zakon o prijavi prebivališča - ZPPreb-1 (Uradni list RS, št. 52/16)
 6. Zakon o centralnem registru prebivalstva - ZCRP-UPB1 (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo)


PODZAKONSKI AKTI:

 1. Navodilo za elektronsko poslovanje centralnega registra prebivalstva (Uradni list RS, št. 107/02)
 2. Odredba o določitvi cene osebne izkaznice (Uradni list RS, št. 16/02 in 35/11 – ZOIzk-1)
 3. Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin (Uradni list RS, št. 65/13, 79/14, 97/14, 49/15, 79/16)
 4. Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05 in 69/09)
 5. Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru – neuradno prečiščeno besedilo
 6. Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 52/13)
 7. Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 48/09 in 55/13)
 8. Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah - neuradno prečiščeno besedilo
 9. Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 38/17)
 10. Pravilnik o prijavi in odjavi gostov (Uradni list RS, št. 75/16)
 11. Uredba o načinu določanja osebne identifikacijske številke (Uradni list RS, št. 8/99)
 12. Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov (Uradni list RS, št. 70/00 in 28/02)
 13. Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov - neuradno prečiščeno besedilo