Skoči na vsebino

DOKUMENTI, PREBIVALIŠČE, MATIČNE ZADEVE


ZAKONI:

 1. Zakon o osebnem imenu - ZOI-1 (Uradni list RS, št. 20/06)
 2. Zakon o matičnem registru - ZMatR (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo)
 3. Zakon o osebni izkaznici - ZOIzk-1 (Uradni list RS, št. 35/11)
 4. Zakon o potnih listinah - ZPLD-1 (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo)
 5. Zakon o prijavi prebivališča - ZPPreb-1 (Uradni list RS, št. 52/16)
 6. Zakon o centralnem registru prebivalstva - ZCRP-UPB1 (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo)


PODZAKONSKI AKTI:

 1. Navodilo za elektronsko poslovanje centralnega registra prebivalstva (Uradni list RS, št. 107/02)
 2. Odredba o določitvi cene osebne izkaznice (Uradni list RS, št. 16/02 in 35/11 – ZOIzk-1)
 3. Pravilnik o določitvi cene obrazcev potnih listin (Uradni list RS, št. 65/13, 79/14, 97/14, 49/15, 79/16)
 4. Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05 in 69/09)
 5. Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru – neuradno prečiščeno besedilo
 6. Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 52/13)
 7. Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 48/09 in 55/13)
 8. Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah - neuradno prečiščeno besedilo
 9. Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 38/17)
 10. Pravilnik o prijavi in odjavi gostov (Uradni list RS, št. 75/16)
 11. Uredba o načinu določanja osebne identifikacijske številke (Uradni list RS, št. 8/99)
 12. Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov (Uradni list RS, št. 70/00 in 28/02)
 13. Uredba o vodenju in vzdrževanju centralnega registra prebivalstva ter postopku za pridobivanje in posredovanje podatkov - neuradno prečiščeno besedilo