Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRUŠTVA, USTANOVE, JAVNI SHODI IN PRIREDITVE


ZAKONI:

  1. Zakon o društvih - ZDru-1 (Uradni list list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo)
  2. Zakon o javnih zbiranjih - ZJZ (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo)
  3. Zakon o ustanovah - ZU-UPB1 (Uradni list RS, št. 70/05 - uradno prečiščeno besedilo) in popravek ZU-UPB1 (Uradni list RS, št. 91/05)


PODZAKONSKI AKTI:

  1. Pravilnik o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu (Uradni list RS, št. 5/07, 56/08, 64/11 in 21/18)
  2. Pravilnik o vodenju evidence ustanov (Uradni list RS, št. 79/05)
  3. Pravilnik za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 117/02, 6/06, 48/10 in 85/12)