Skoči na vsebino

DRUŠTVA, USTANOVE, JAVNI SHODI IN PRIREDITVE


ZAKONI:

  1. Zakon o društvih - ZDru-1 (Uradni list list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo)
  2. Zakon o javnih zbiranjih - ZJZ (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo)
  3. Zakon o ustanovah - ZU-UPB1 (Uradni list RS, št. 70/05 - uradno prečiščeno besedilo) in popravek ZU-UPB1 (Uradni list RS, št. 91/05)


PODZAKONSKI AKTI:

  1. Pravilnik o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu (Uradni list RS, št. 5/07, 56/08, 64/11 in 21/18)
  2. Pravilnik o vodenju evidence ustanov (Uradni list RS, št. 79/05)
  3. Pravilnik za izvajanje Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 117/02, 6/06, 48/10 in 85/12)