Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VOLITVE, REFERENDUM, POLITIČNE STRANKE


ZAKONI:

 

 1. Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-UPB1 in 54/07 Odl.US: U-I-7/07-22)
 2. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04-UPB1, 41/07-ZVRK, 109/09 in 9/14)
 3. Zakon o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92, 11/03 Skl.US: U-I-417/02-7 in 73/03 Odl.US: U-I-346/02-13, 49/2008 Skl.US: U-I-272/07-12)
 4. Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS, 11/11, 98/13, neuradno prečiščeno besedilo št. 3)
 5. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 - UPB1)
 6. Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12)
 7. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07-UPB2); glej tudi Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/13)
 8. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi (Uradni list RS, št. 42/12 in 17/14)
 9. Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)
 10. Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07, 99/13, 46/14)


PODZAKONSKI AKTI:

 1. Pravilnik o registru političnih strank in o obrazcu ustanovne izjave (Uradni list RS, št. 54/08)
 2. Pravilnik o vsebini in načinu predložitve letnega poročila političnih strank (Uradni list RS, št. 50/14)
 3. Odredba o določitvi obrazca za pridobitev podatka, ali je fizična oseba, ki ni član politične stranke in je prispevala prispevek politični stranki, državljan Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 64/14)
 4. Odredba o določitvi datuma, od katerega se letna poročila političnih strank posredujejo preko spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 11/15)